Alena Štěpánková-Veselá

Česká republika

Alena Štěpánková, rozená Veselá, je česká varhanice a hudební pedagožka. Vedle koncertní činnosti působila jako profesorka varhanní hry a v letech 1990 až 1997 také jako rektora Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Návrh na udělení Zlaté medaile MU předložil Eduard Schmidt, rektor MU. Medaile byla předána 21. ledna 1997.