Alena Štěpánková-Veselá

Česká republika

Návrh na udělení Zlaté medaile MU předložil Eduard Schmidt, rektor MU. Medaile byla předána 21. ledna 1997.