Heinz Gunter Viehe

Belgické království

Celosvětově uznávaný organický chemik, zaměřuje se na nové metody a reagenty organické syntézy vedoucí k novým, dosud neznámýcm sloučeninám, zejména na využití radikálových reakcí založených na capto-dativní substituci. Dlouhodobě spolupracuje s Katedrou organické chemie Přírodovědecké fakulty MU. Hodnotně podporuje zejména materiálně výzkum, stejně jako výměnu a vzájemné konzultace doktorských prací a studijní a přednáškové pobyty mezi univerzitními pracovišti - Université Catholique de Louvain v Louvain-la-Neuve.

Návrh na udělení Zlaté medaile MU byl předložen Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 25. ledna 1995.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info