Jan Chrastina

Česká republika

Významný český matematik, ve své odborné činnosti se věnoval teorii obyčejných i parciálních diferenciálních rovnic, klasickému i modernímu variačnímu počtu a partiím diferenciální geometrie a globální analýzy. Ke každé z těchto disciplín přinesl podstatné příspěvky, které mají mezinárodní věhlas a na něž navázala řada matematiků. Publikoval více než 30 původních vědeckých prací a několik skript a učebních textů.

Návrh na udělení Stříbrné medaile MU byl předložen Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 8. března 1994.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info