Josef Janás

Česká republika

Významný český pedagog v oboru fyziky. Jako vysokoškolský pedagog připravil na budoucí povolání dlouhou řadu učitelů fyziky základních a středních škol, velmi výrazně se angažoval i v dalším vzdělávání učitelů fyziky z praxe. Intenzivně se zabýval především problematikou mezipředmětových vazeb fyziky s dalšími přírodovědnými předměty. Značnou část svého profesního života však sepjal s Pedagogickou fakultou MU, kterou v letech 1991 až 1996 vedl ve funkci děkana a významně se zasloužil o její rozvoj.

Návrh na udělení Stříbrné medaile MU byl předložen Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 8. března 1994.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info