Bill Jefferson

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Bývalý ředitel Britské rady v České republice, který se významně zasloužil o modernizaci její práce. Kladl důraz na decentralizaci, který se projevil nejenom podporou anglistických pracovišť na mimopražských univerzitách, ale i zřizováním studijních center pro širokou učitelskou veřejnost. Na Masarykově univerzitě tak vznikla dvě studijní střediska pro posluchače anglistiky na filozofické a pedagogické fakultě. Vedle podpory výuky angličtiny se díky němu dostalo pomoci i řadě dalších oborů ve vědě a umění.

Návrh na udělení Stříbrné medaile MU byl předložen Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 5. března 1996.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info