Věra Vařejková

Česká republika

K jejím hlavním badatelským okruhům patří historie české literatury a to především literatura pro mládež a s uplatněním žánrového hlediska pak sjednocovala literárněvědnou problematiku s teorií literární výchovy. Významně ovlivnila novou koncepci literární výchovy na základních školách svou publikační činností a cykly přednášek pro učitele. Zasloužila se jak o vytvoření koncepce pro Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, tak o jeho personální stabilizaci a trvalý kontakt s příbuznými pracovišti.

Návrh na udělení Stříbrné medaile MU byl předložen Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 28. května 1996.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info