Daniel Vlček

Česká republika

Dlouholetý vedoucí katedry genetiky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, intenzivně se věnoval spolupráci s katedrou genetiky a molekulární biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, podporoval například společnou tvorbu učebních programů, vzájemnou výměnu zkušeností nebo vypracování české a slovenské terminologie molekulární genetiky. Je autorem osmi učebních textů a desítek původních vědeckých prací.

Návrh na udělení Stříbrné medaile MU byl předložen Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 21. června 1994.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info