Jan Černý

Česká republika

Jan Černý je kardiochirurg a transplantolog, který provedl řadu mimořádně náročných a unikátních transplantací srdce, ledvin a jater. Byl dlouholetým ředitelem nezávislého Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně.

Návrh na udělení Malé bronzové medaile MU byl předložen Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 15. června 2019.