Eva Bártová

Česká republika

Eva Bártová zastává funkci ředitelky Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Brně a působí jako docentka v oboru Molekulární biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.

Návrh na udělení Malé bronzové medaile MU byl předložen Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 15. června 2019.