Michal Boháč

Česká republika

Michal Boháč spoluzaložil a vede společnost TRILAB zabývající se vývojem a výrobou unikátních 3D tiskových řešení na bázi delta kinematiky. Dříve také založil a 10 let vedl pobočku nadnárodní společnosti Bruker, se kterou do českých nemocnic přivedl technologii MALDI spektrometrie pro rychlou identifikaci mikrobiálních infekcí.

Návrh na udělení Malé bronzové medaile MU byl předložen Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 15. června 2019.