David Drápela

Česká republika

David Drápela se více než dvacet let věnuje vzdělávání osob s poruchami autistického spektra. Významně se podílel na rozvoji Autistické školy v Brně, kde v současnosti působí na pozici zástupce ředitele a výchovného poradce.

Návrh na udělení Malé bronzové medaile MU byl předložen Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 15. června 2019.