Jan Dungel

Česká republika

Jan Dungel je vzděláním přírodovědec, ale působí především jako malíř a ilustrátor. Zaměřuje se na divoká zvířata, která zpodobňuje v jejich přirozeném prostředí. Dosud ilustroval na padesát knih publikovaných nejen v České republice, ale také v zahraničí.

Návrh na udělení Malé bronzové medaile MU byl předložen Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 15. června 2019.