Virend Kristen Somers

Kardiolog, Spojené státy americké

Celosvětově uznávaný odborník v oblasti kardiologie. Zabývá se především otázkami vlivu obstrukční a centrální apnoe při vzniku a rozvoji kardiovaskulárních onemocnění a metodami jejich léčby. Je profesorem na Mayo Clinic v Rochestru. Významně se zasadil o navázání spolupráce mezi Mayo Clinic a Fakultní nemocnicí u svaté Anny v Brně.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru lékařské vědy byl předložen Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 12. dubna 2007.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info