Bohuslav Fojt

Česká republika

Profesor Fojt věnoval celou svoji vědeckovýzkumnou i pedagogickou činnost problematice rudní a ložiskové mineralogie v kombinaci s geochemií rudních ložisek. Medaile je udělena při příležitosti významného životního jubilea.

Návrh na udělení Malé bronzové medaile MU byl předložen Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 22. listopadu 2019.