Oldřich Pytela

Česká republika

Profesor Pytela je uznávaným chemikem, autorem řady nových metod, odborníkem v oblasti vztahů mezi chemickou strukturou a vlastnostmi organických látek. Zabývá se také matematicko-statistickým zpracováním experimentálních dat v organické chemii i v chemii obecně, označované jako chemometrie. Kromě sví vědecko-pedagogické práce zastával profesor Pytela řadu akademických funkcí, z nichž některé jeho profesní dráhu blízce sepjaly s Masarykovou univerzitou, mimo jiné byl dlouholetým členem Vědecké rady Masarykovy univerzity a členem oborové komise Přírodovědecké fakulty MU pro obor Organická chemie.

Návrh na udělení Stříbrné medaile MU předložil Martin Bareš, rektor MU. Medaile byla předána 8. října 2020.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info