Vladimír Herber

Česká republika

Dr. Herber sepjal celý svůj profesní život s geografickým pracovištěm na Přírodovědecké fakultě MU. Již několik generací studentů učitelství zeměpisu, ale i učitelů zeměpisu může využívat jedinečnou metodicky a obsahově propracovanou a systematickou pedagogickou podporu v podobě přednášek, workshopů a kurzů, kterou sestavil. Dr. Herber tímto způsobem významně přispívá k rozvoji dovedností a znalostí budoucích i již působících učitelů zeměpisu a pozitivním způsobem ovlivňuje výuku zeměpisu na základních a středních školách.

Návrh na udělení Malé bronzové medaile MU byl předložen Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 6. března 2020.