Petr Dvořák

Česká republika

Profesor Dvořák je profesorem molekulární biologie a genetiky, dlouhodobě se odborně zaměřuje na biologii kmenových buněk. Jako dlouholetý přednosta Biologického ústavu Lékařské fakulty cíleně rozvinul širokou mezinárodní spolupráci zejména v oblasti biologie kmenových buněk a výrazně zapracoval na její vysoce ceněné lékařské aplikaci. Profesor Dvořák byl také po celá dvě funkční období rektora členem nejužšího vedení univerzity, a to na klíčovém postu prorektora pro vědu. Zasazoval se zejména o vytváření vhodných podmínek pro výzkum a aktivní podporu výzkumu prostřednictvím revize financování vědy z interní Grantové agentury MU. Za období jeho působení byl vytvořen prestižní grant MuniAward, vznikla mimo jiné celouniverzitní Etická komise pro výzkum a zároveň Masarykovu univerzitu provedl počátky zavádění nového způsobu hodnocení a financování vědy, tzv. Metodiky 17+.

Návrh na udělení Stříbrné medaile MU předložil Martin Bareš, rektor MU. Medaile byla předána 8. října 2020.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info