Stein Ringen

Sociolog, Německo

Profesor Ringen patří k předním teoretikům sociálního státu v Evropě. Podílel se na utváření této disciplíny v postkomunistických zemích, zejména v České republice. Napomohl k založení Fakulty sociálních studií MU v roce 1998, kde v rámci svého pobytu v Brně také přednášel. Je autorem mnoha klíčových publikací, které zásadním způsobem ovlivnily společenské vědy v ČR, v Evropě i ve světě.Působí jako profesor sociologie a sociální politiky především na Oxfordské univerzitě.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru sociální vědy byl předložen Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 11. dubna 2008.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info