Charles Prince of Wales

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Dlouhodobě se věnuje a rozvíjí početné iniciativy v oblasti ochrany životního prostředí, podpory udržitelného rozvoje a ochrany kulturního dědictví. Také významně přispěl k rozvoji dialogu mezi různými náboženstvími a soustavně podporuje charitativní aktivity zaměřené na zmírňování závažných sociálních problémů. Svým veřejným angažmá se významně zasadil i o prosazování humanitních a demokratických ideálů.

Návrh na udělení Velké zlaté medaile MU předložil Petr Fiala, rektor MU. Medaile byla předána 22. března 2010.