Marie Krčmová

Česká republika

Emeritní profesorka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, významná lingvistka. Těžištěm jejího výzkumu je především teorie národního jazyka v bohemistickém a slavistickém rámci, zvuková stavba češtiny, sociolingvistika a jazyková kultura. Na katedře českého jazyka založila Ústav jazykovědy, který vedla až do roku 2004. Specifickým polem jejího odborného zájmu je mluva města Brna.

Návrh na udělení Zlaté medaile MU byl předložen Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 7. prosince 2010.