Josef Dadok

Chemik, Česká republika

Zakladatel spektroskopie nukleární magnetické rezonance (NMR) v Československu a významná osobnost tohoto oboru v mezinárodním měřítku. Podílel se na vývoji řady spektrometrů. Po emigraci do Spojených států se stal ředitelem Národního střediska nukleární magnetické rezonance a řádným profesorem chemické přístrojové techniky univerzity Carnegie Mellon.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru chemické vědy byl předložen Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 23. ledna 2013. Při příležitosti udílení čestného doktorátu byla vydána tato informační brožura.