Stanislav Vepřek

Chemik, Švýcarská konfederace

Světově uznávaný anorganický chemik, jeden z předních zakladatelů a průkopníků plazmové chemie a její aplikace na přípravu nových "high-tech" materiálů. Jako první na světě publikoval práci o přípravě mikrokrystalického křemíku a později i práci o jeho vlastnostech. Podílel se také na vývoji supertvrdých nanokrystalickýhc kompozitů, jejichž tvrdost se blíží tvrdosti diamantu. Působil především na Technische Universität München.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru fyzikální vědy byl předložen Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 28. května 1999.