Luboš Perek

Astronom, Česká republika

Světově uznávaný astronom. Velký ohlas ve světové literatuře měly jeho práce o dynamice Galaxie a třetím integrálu v Galaxii, vedoucí k novému modelu rozložení hmoty uvnitř Galaxie. Stěžejní je jeho dílo Katalog galaktických planetárních mlhovin, jež se stalo nejcitovanější prací československé astronomie. Působil v OSN, kde se věnoval otázkám na rozhraní nebeské mechaniky a kosmického práva. Dále působil jako vedoucí vědecký pracovník Astronomického ústavu ČSAV.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru fyzikální vědy byl předložen Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 2. září 1999.