Petr Černý

Geolog, Kanada

Špičkový odborník v mineralogii, geochemii a petrologii. Zaměřuje se na krystalochemii, studium granitových pegmatitů, granitických hornin, a fyzikálních vlastností oxidů silikátových minerálů. Po emigraci působil na Manitoba University Winnipeg. V devadesátých letech významně podpořil Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty MU zejména věnováním odborné literatury a zprostředkováním kontaktů s dalšími vědeckými pracovišti ve světě.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru geologické vědy byl předložen Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 19. dubna 1991.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info