Jan Navrátil

Kardiolog, Česká republika

Zakladatel kardiochirurgie v Brně a Vídni. V průběhu celé své kariéry kladl velký důraz na vědeckou práci, vysokou odbornost a precizní fyziologickou operační techniku.Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v prováděl u nás první operace otevřeného srdce dospělých i dětí při krátkodobé zástavě v podchlazení. Podílel se také na vývoji přístroje pro mimotělní oběh, který úspěšně použil při otevřené operaci srdce v roce 1958 jako první ve střední Evropě. S nástupem na vídeňskou II. chirurgickou kliniku nechal vybudovat výzkumné pracoviště, které se zabývalo vývojem mechanické podpory srdečního oběhu.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru lékařské vědy byl předložen Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 20. září 1991.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info