Thomas Kenner

Fyziolog, Rakouská republika

Světově uznávaný fyziolog, na základě jehož prací byla vytvořena moderní teorie šíření pulsové vlny v arteriálním systému krevního oběhu. Vyvinul přístroj pro kontinuální vysoce přesné stanovení hustoty proudící krve, které se začalo používat v nefrologickém výzkumu i v rámci kosmického výzkumu. Zabýval se také problematikou náhlé smrti kojenců či filosofií v lékařském výzkumu. Dlouhodobě působil jako vedoucí na Fyziologickém institutu v Gratzu.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru lékařské vědy byl předložen Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 28. dubna 2000.