Walter Bodmer

Genetik, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Britský genetik původem z Německa, zabýval se především studiem genetické podoby obyvatel Spojeného království. V Laboratoři rakoviny a imunogenetiky na Univerzitě v Oxfordu se dlouhodobě zaměřuje na základní genetiku a biologii kolorektálního karcinomu.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru biologické vědy byl předložen Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 16. prosince 1994.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info