Vítej ve středisku Teiresiás!

Jsme tady pro všechny se specifickými nároky. At už jsou tvoje nároky velké či malé, neváhej se na nás obrátit!

Středisko Teiresiás je plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory na MUNI byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým.

Středisko je dále garantem programu celoživotního vzdělávání nevidomých. Jeho cílem je umožnit zrakově postižené veřejnosti, aby si bez ohledu na věk a sociální postavení doplnila vzdělání v dílčích studijních oblastech.

Komu dokážeme pomoci?

Komu dokážeme pomoci?

Studentům (i vyučujícím):

 • se smyslovým postižením zrakovým i sluchovým
 • s pohybovým postižením
 • se specifickými poruchami učení
 • s psychickými obtížemi
 • s poruchami autistického spektra
 • s chronickým onemocněním
Co můžeme studentům nabídnout?

Co můžeme studentům nabídnout?

 • studijní poradenství
 • technický servis
 • tlumočnický a přepisovatelský servis
 • knihovní služby (např. digitalizaci)
 • osobní asistenci a nácvik prostorové orientace
 • diagnostiku specifických poruch učení a nácvik studijních strategií

Potřebuješ od nás pomoci?

Kdykoli se na nás obrať. Jsme tu přeci pro tebe!

Web Facebook E-mail

 

Nebo máš zájem navštívit některou z fakult v rámci dalších dnů otevřených dveří, ale potřebuješ k tomu asistenci? Kontaktuj nás na adrese studijni@teiresias.muni.cz. Poradíme ti, jak se na vybranou fakultu dostat, případně jsme schopni zajistit doprovod, tlumočníka i vizualizátora.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info