doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci Fakulty sportovních studií


kancelář: bud. E34/227
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

mobil: 607 792 038
telefon: 549 49 6217
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sportovních studií
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 10. 4. 2019
Datum ukončení řízení 1. 3. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Sportovní výživa jako vědecká disciplína
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. (MU - Fakulta sportovních studií)
doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D. (Ústav tělovýchovného lékařství UK, Lékařská fakulta v Plzni)
prof. MUDr. Karel Martiník, DrSc. (Klinika prevence a zdraví Hradec Králové s.r.o.)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 9. 2019 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (Fakulta sportovních studií MU)
Členové doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc. (Fakulta sportovních studií)
doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D. (FTVS UK Praha)
prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. (Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela)
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. (LF UK a FN Plzeň)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 13. 11. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info