doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

proděkan pro zahraniční a vnější vztahy Právnické fakulty


kancelář: 304
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

mobil: 731 519 573
telefon: 549 49 6636
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., narozen 30. prosince 1978 v Třebíči, ženatý
Pracoviště
 • Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity
  Veveří 70
  611 80 Brno
 • tel: 549496636
 • e-mail: michal.radvan@law.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • proděkan pro zahraniční a vnější vztahy
 • docent pro obor finanční právo
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2000: Bakalářské studium, obor daňové poradenství, bakalářská práce na téma Reklamní kampaň Pinelli, s.r.o., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
 • 2002: Magisterské studium, obor právo, diplomové práce na téma Ochrana osobnosti při jejím užití v reklamě, Masarykova univerzita v Brně, Fakulta právnická
 • 2003: Inženýrské studium, obor podnikové finance a obchod, diplomové práce na téma Nekalá soutěž v reklamě s důrazem na ochranu osobnosti, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
 • 2004: Rigorózní zkouška, obor finanční právo, rigorózní práce na téma Daň z nemovitostí - komparace s právní úpravou v Evropě, Masarykova univerzita v Brně, Fakulta právnická
 • 2006: Doktorské studium, obor finanční právo, disertační práce na téma Majetkové daně v Evropě, Masarykova univerzita, Fakulta právnická
 • 2014: Habilitační řízení, obor obchodní a finanční právo, habilitační práce na téma Místní daně, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Fakulta Právnická
Přehled zaměstnání
 • 2002 - 2006: asistent pro obor finanční právo na katedře správní vědy, správního a finančního práva PrF MU
 • 2006 - 2008: odborný asistent pro obor finanční právo na katedře správní vědy, správního a finančního práva PrF MU
 • 2008 - 2014: odborný asistent pro obor finanční právo na katedře finančního práva a národního hospodářství PrF MU
 • 2014 - : docent pro obor finanční právo na katedře finančního práva a národního hospodářství PrF MU
 • 2021 - : Ferenc Deák Doctoral School of Law, University of Miskolc
 • 2022 - : Central European Academy, University of Miskolc
Pedagogická činnost
 • Vedení přednášek a seminářů předmětu Finanční právo a dalších předmětů pro magisterské, bakalářské, doktorské a LL.M. studijní programy vč. garantování některých z nich na PrF MU, vedení a oponování diplomových a dalších kvalifikačních prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • člen European Association of Tax Law Professors
 • člen International Center of Public Finance and Tax Law Research
 • člen Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego / Polsko-české vědecké společnosti
 • člen odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor 3.4.10. obchodné a finančné právo, PrF UPJŠ v Košiciach
 • Grantové projekty:
 • 1. Právní regulace financí a majetku územních samosprávných celků, AV ČR, 2001 - 2004.
 • 2. Právní aspekty postavení obcí v oblasti bydlení, MMR ČR, 2004 - 2005.
 • 3. Konstituování bakalářského studijního oboru Právo a finance s dílčím využitím materie pro postgraduální studia v rámci CŽV, MŠMT ČR, 2006.
 • 4. ECTS Label, MŠMT ČR, 2007.
 • 5. Vlastní daňové příjmy obcí, GAČR, 2009 – 2011.
 • 6. Evropské daňové právo, MŠMT ČR, 2009.
 • 7. Teorie – dovednosti – praxe: Inovace studia práva, MŠMT ČR, 2011-2013.
 • 8. Analýza potenciálu Jihomoravského kraje ve vztahu k oběhovému hospodářství, TACR
 • 9. Polsko-Czeskie Forum Akademickie: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa, WPiA UG
 • 10. Composite Index of Local Fiscal Stability, Efficiency, Sustainability and Livability: Central Eastern vs. South Eastern European Countries, Lincoln Institute of Land Policy
 • 11. Property taxes and taxation in the V4 countries, EFOP Hungary.
Akademické stáže
 • 2. 5. - 7. 5. 2004: Szeged, Maďarsko - výměnný pobyt
 • 24. 6. - 6. 8. 2005: Carlisle, PA, USA - Study of the United States Institute on U.S. Political Economy and the Global System program (previously the Fulbright American Studies Institute)
 • 19. 4. - 26. 4. 2008: Bialystok, Polsko - Erasmus
 • 8. 3. - 14. 3. 2009: Vilnius, Litva - Erasmus
 • 19. 7. – 25. 7. 2009: Amsterdam, Holandsko, International Bureau of Fiscal Documentation
 • 11. 7. – 17. 7. 2010: Fiesole, Itálie, European University Institute
 • 23. 9. – 27. 9. 2012: Białystok, Polsko - Erasmus
 • 21. 7. - 29. 7. 2019: Pretoria, SA, University of Pretoria
Universitní aktivity
 • 2005 - 2006: člen SKAS PrF MU
 • 2007 - 2015: člen UKAS PrF MU
 • 2012 - 2015: člen Ekonomické komise MU
 • 2008 - : ECTS koordinátor PrF MU
 • 2011 - : Erasmus koordinátor PrF MU
 • 2015 - : proděkan pro zahraniční a vnější vztahy
 • 2015 - : člen vědecké rady PrF MU
Mimouniversitní aktivity
 • 2007 - : člen komise pro veřejné právo II - komise pro finanční právo Legislativní rady vlády
 • 2003 - : člen International Center of Public Finance and Tax Law Research
 • 2015 - : člen European Association of Tax Law Professors, member of the Academic comittee
 • 2021 - : člen Central and Easter European Society for Administrative Sciences
 • 2022 - : člen programové rady Centre for Local Government Law and Local Finance Law
 • 2008 - 2013: Bologna expert - Český národní tým
 • 2016 - : Člen Vedeckej rady PrF UPJŠ v Košiciach
 • 2017 - 2019: člen odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor 3.4.10. obchodné a finančné právo, PrF UPJŠ v Košiciach
 • 2012 - : člen vědecké rady časopisu Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych
 • 2014 - : člen mezinárodní komise konzultantů a recenzentů Critique of Law. Independent Legal Studies
 • 2014 - : člen vědecké programové rady časopisu Prawo pomocy publicznej
 • 2015 - 2021: člen ediční rady časopisu Public Governance, Administration and Finances Law Review
 • 2016 - : associate editor časopisu Lex Localis - Journal of Local Self-Government
 • 2016 - : člen redakční rady Časopisu pro právní vědu a praxi
 • 2016 - : člen vědeckého výboru časopisu Polish Law Review
 • 2016 - : člen vědeckého výboru časopisu Studia Iuridica Toruniensia
 • 2018 - : člen vědeckého výboru časopisu Analizy i Studia CASP
 • 2020 - : člen vědeckého výboru časopisu Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego CASP
 • 2020 - : člen vědecké rady vydavatelské série Monographs of the Faculty of Law of the University of Bialystok
 • 2021 - : člen International Advisory and Peer-Review Board of Central European Journal of Comparative Law
 • 2021 - : člen ediční rady časopisu Institutiones Administrationis - Journal of Administrative Sciences
 • 2021 - : člen ediční rady časopisu International Journal of Law in Changing World
 • 2022 - : associate editor časopisu Studia Iuridica Lublinensia
 • 2022 - : člen International Advisory Committee časopisu Review of International and European Economic Law
 • posuzování projektů FRVŠ, GAČR, VEGA, SRDA
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2021: cena rektora za dobrovolnictví
 • 2021: cena prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu
Vybrané publikace
 • RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA a Johan SCHWEIGL. Local Self-Government in Czech Republic. In Boštjan Brezovnik, Istvan Hoffman, Jaroslaw Kostrubiec. Local Self-Government in Europe. 1. vyd. Maribor: Lex Localis Institute for Local Self-Government Maribor, 2021. s. 89-120. N/A. ISBN 978-961-7124-00-2. doi:10.4335/978-961-7124-00-2.04. Open access sborníku info
 • RADVAN, Michal a Jana KRANECOVÁ. Is Ad valorem Property Taxation a Solution for the Czech Republic. In Michal Radvan, Riël Franzsen, William J. McCluskey, Frances Plimmer. Real Property Taxes and Property Markets in CEE Countries and Central Asia. 1. vyd. Maribor: Lex Localis - Institute for Local Self-Government Maribor, 2021. s. 47-78. Monographies. ISBN 978-961-7124-04-0. doi:10.4335/2021.6.2. Web nakladatele info
 • RADVAN, Michal, Riël FRANZSEN, William J. MCCLUSKEY a Franzes PLIMMER. Real Property Taxes and Property Markets in CEE Countries and Central Asia. 1. vyd. Maribor: Lex Localis - Institute for Local Self-Government Maribor, 2021. 1141 s. Monographies. ISBN 978-961-7124-04-0. doi:10.4335/2021.6. Open access knihy info
 • BOHÁČ, Radim, Michal RADVAN a Petr VODÁK. Chapter 16: Czech Republic. In Haslehner, W., Lamensch, M. Taxation and Value Creation. 1. vyd. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation, 2021. s. 321-340. The European Association of Tax Law Professors International Tax Series no. 19. ISBN 978-90-8722-687-9. Repozitář MU info
 • RADVAN, Michal. Taxation of Instagram Influencers. Studia Iuridica Lublinensia. Lublin: Faculty of Law and Administration, UMCS in Lublin, 2021, roč. 30, č. 2, s. 339-356. ISSN 1731-6375. doi:10.17951/sil.2021.30.2.339-356. Open access časopisu info
 • RADVAN, Michal. Taxation in Democratic Czechoslovakia and the Independent Czech Republic. Intertax. Alphen aan den Rijn: Kluwer law International, 2021, roč. 49, 8-9, s. 725-728. ISSN 0165-2826. Repozitář MU info
 • RADVAN, Michal, Radim BOHÁČ a Karel BRYCHTA. Chapter 11: Czech Republic. In Pistone, Pasquale. Tax Procedures. 1. vyd. Amsterdam: IBFD, 2020. s. 393-434. EATPL International Tax Series. ISBN 978-90-8722-623-7. Repozitář MU Web nakladatele info
 • RADVAN, Michal. New Tourist Tax as a Tool for Municipalities in the Czech Republic. Lex Localis – Journal of Local Self-Government. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2020, roč. 18, č. 4, s. 1095-1108. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/18.3.1095-1108(2020). Open access časopisu info
 • RADVAN, Michal. Municipal charges on communal waste: do they compete with the immovable property tax? Journal of Financial Management of Property and Construction. Bingley: Emerald Publishing Limited, 2019, roč. 24, č. 2, s. 148-165. ISSN 1366-4387. doi:10.1108/JFMPC-02-2018-0007. Open Access časopisu info
 • RADVAN, Michal. Ecological aspects in Czech property taxes. In Antonio Cubero Truyo, Patricio Masbernat (eds.). Protección del medio ambiente. Fiscalidad y otras medidas del derecho al desarrollo. 1. vyd. España: Thomson Reuters Aranzadi, 2019. s. 553-570. Estudios. ISBN 978-84-9177-823-3. Repozitář MU info
 • ROMÁNOVÁ, Anna, Michal RADVAN a Johan SCHWEIGL. Constitutional Aspects of Local Taxes in the Slovak Republic and in the Czech Republic. Lex Localis – Journal of Local Self-Government. Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2019, roč. 17, č. 3, s. 591-616. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/17.3.591-616(2019). Open Acces časopisu info
 • RADVAN, Michal a Michal LIŠKA. Chapter 19: Czech Republic. In Funda Başaran Yavaşlar, Johanna Hey. Tax Transparency. 1. vyd. Amsterdam: IBFD, 2019. s. 453-471. EATLP International Tax Series, vol. 17. ISBN 978-90-8722-543-8. info
 • RADVAN, Michal. Major Problematic Issues in the Property Taxation in the Czech Republic. Analyses and Studies of CASP. Warsaw: Centre for Analyses and Studies of Taxation, Warsaw School of Economics, 2019, roč. 8, č. 2, s. 13-31. ISSN 2451-0203. doi:10.33119/ASCASP.2019.2.2. Open access časopisu info
 • RADVAN, Michal a Johan SCHWEIGL. Corporate Tax Residence in the Czech Republic. In Edoardo Traversa (ed.). Corporate Tax Residence and Mobility. 1. vyd. Amsterdam: IBFD, 2018. s. 213-234. EATLP International Tax Series, vol. 16. ISBN 978-90-8722-451-6. info
 • RADVAN, Michal a Jan NECKÁŘ. Expropriation from the wider perspective in the Czech Republic. In Frances Plimmer, William McCluskey. Routledge Handbook of Contemporary Issues in Expropriation. 1. vyd. London: Routledge, 2018. s. 71-81. Routledge Handbook. ISBN 978-1-317-60827-1. Web nakladatelství info
 • RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA a Johan SCHWEIGL. Challenges of the Implementation of the European Charter of Local Self-Government in Czech Legislation. Lex Localis – Journal of Local Self-Government. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2018, roč. 16, č. 4, s. 895-906. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/16.4.895-906. Repozitář MU info
 • RADVAN, Michal a Dana ŠRAMKOVÁ. Tax Law Components to Provide Incentives for Investment. In Brown, Karen B. (Ed.). Taxation and Development - A Comparative Study. 1. vyd. Cham: Springer International Publishing, 2017. s. 107-122. ISBN 978-3-319-42155-1. doi:10.1007/978-3-319-42157-5_6. Web nakladatele info
 • RADVAN, Michal. How to Get Taxpayers to Pay Local Charges. In Radvan, M., Gliniecka, J., Sowiński, T., Mrkývka, P. The Financial Law towards Challenges of the XXI Century. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 340-348. ISBN 978-80-210-8516-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8516-2017. Fakultní open access info
 • RADVAN, Michal. Municipalities and Gambling Taxation in the Czech Republic. Lex Localis – Journal of Local Self-Government. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2017, roč. 15, č. 3, s. 529-540. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/15.3.529-540(2017). Open access časopisu info
 • RADVAN, Michal a Martin ŠVEC. Chapter 10: Czech Republic. In Michael Lang et al (eds.). The Impact of Bilateral Investment Treaties on Taxation. 1. vyd. Amsterdam: IBFD, 2017. s. 257-282. WU Series, vol. 8. ISBN 978-90-8722-431-8. info
 • MORAVEC, Lukáš a Michal RADVAN. Chapter 14: Czech Republic. In Seer, R., Wilms, A. L. Surcharges and Penalties in Tax Law. 1. vyd. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation, 2016. s. 259-282. EATLP International Tax Series vol. 14. ISBN 978-90-8722-371-7. info
 • RADVAN, Michal. Taxes on Communal Waste in the Czech Republic, Poland and Slovakia. Lex Localis – Journal of Local Self-Government. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2016, roč. 14, č. 3, s. 511-520. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/14.3.511-520(2016). Open access časopisu info
 • RADVAN, Michal. System of Tax Law. In Radvan, M. System of Financial Law: System of Tax Law : Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2015. s. 18-28. ISBN 978-80-210-7827-7. URL info
 • RADVAN, Michal. Zásada ne bis in idem v případě trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Státní zastupitelství. Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, roč. 13, č. 4, s. 20-27. ISSN 1214-3758. Repozitář MU info
 • RADVAN, Michal a Jiří KAPPEL. Electronic Revenue Registry in the Czech Republic. LeXonomica - Revija za pravo in ekonomijo / Journal of Law and Economics. Maribor: Univerza v Mariboru, 2015, roč. 7, č. 2, s. 139-159. ISSN 1855-7147. Open access časopisu info
 • RADVAN, Michal. Tax Law as an Independent Branch of Law in Central and Eastern European Countries. Lex Localis – Journal of Local Self-Government. Maribor, Graz, Trieste, Split: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2014, roč. 12, č. 4, s. 813-827. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/12.4.813-827(2014). ISSN 1855-363X Online info
 • RADVAN, Michal. The Draft Reform of Land Taxation in the Czech Republic. Lex localis : journal of local self-government. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2012, roč. 10, č. 3, s. 229-245. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/10.3.229-245(2012). URL info
 • RADVAN, Michal. Místní daně. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 244 s. Téma. ISBN 978-80-7357-932-6. info
 • RADVAN, Michal. Tax Harmonization. In One or Many? The Law and Structure of the European Union and the United States. 1. vyd. Rock Island, IL: East Hall Press, 2011. s. 139-144. ISBN 978-1-878326-20-1. info
 • RADVAN, Michal. Vlastní daňové příjmy obcí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 70 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, sv. č. 392. ISBN 978-80-210-5611-4. info
 • RADVAN, Michal. The Influence of Constitutional Court´s and Highest Administrative Court´s Findings on Interpretation of Tax Institutes. Jurisprudencija. Vilnius: Baltios kopija, 2009, roč. 2009 (116), č. 2, s. 187-200. ISSN 1392-6195. URL info
 • RADVAN, Michal. Energy Taxes. In Knez, Rozehnalová, Týč a kol. Five Yers of EU Membership Case of Czech Republic and Slovenian Law. 1. vyd. Maribor: University of Maribor, 2009. s. 108-123. Nr. 1. ISBN 961-6399-58-6. info
 • HAVLAN, Petr a Michal RADVAN. Legal regulation of non-profit subjects in the Czech Republic. International Journal of Law and Management. Bingley: Emerald Group Publishing Ltd., 2008, roč. 50, č. 4, s. 153-157. ISSN 1754-243X. info
 • RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Dana ŠRAMKOVÁ. Finanční právo a finanční správa – Berní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Doplněk, 2008. 510 s. Edice učebnic PrF MU č. 417. ISBN 978-80-210-4732-7. info
 • RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 386 s. EPH54. ISBN 978-80-7179-563-6. info
 • RADVAN, Michal. Zákon o dani z nemovitostí a předpisy související : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. 335 s. TZK61. ISBN 80-7179-478-3. info
 • RADVAN, Michal. Zdanění nemovitostí v Evropě. 1. vyd. Praha: LexisNexis, 2005. 102 s. N/A. ISBN 80-86920-00-3. info

7. 2. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info