Press kit

Vznik

Univerzita byla založena zákonem z 28. ledna 1919. Vznikla jako druhá česká vysoká škola.  Výrazně se o ni zasloužil první československý prezident Tomáš G. Masaryk, po němž nese jméno. Založení Masarykovy univerzity bylo jedním z prvních počinů nového státu. Přečtěte si o historii univerzity.

10 fakult, 2 vysokoškolské ústavy a asi 200 kateder, to je v číslech Masarykova univerzita. Je jedním ze tří největších zaměstnavatelů v Jihomoravském kraji – pracuje na ní přes 5 tisíc zaměstnanců, přičemž více než 2 tisíce z nich tvoří pedagogové.

Insignie

Další insignie MU

Fakulty

Stáhnout fotky

Studenti a absolventi

Za dobu existence univerzity ji úspěšně ukončilo přes 200 tisíc absolventů. Aktuálně u nás studuje téměř 31 tisíc studentů, z toho je více než 6 tisíc zahraničních.

Stáhnout fotky

Rozpočet

V roce 2019 hospodařila univerzita s majetkem v objemu přes 16 miliard korun. Schválený rozpočet na rok 2020 je 8,897 miliardy korun.

Úspěchy

ERC granty

Čtyři z nejprestižnějších evropských výzkumných ERC grantů byly v posledních letech uděleny vědcům z Masarykovy univerzity – získali jej virolog Pavel Plevka, biolog Richard Štefl, právník David Kosař a biolog Marek Mráz. Na Masarykovu univerzitu se navíc se svými ERC granty přemístili dva excelentní vědci, expert na teorii grafů Daniel Kráľ a odborník na dějiny umění Matthew Rampley.

Systém na odhalování plagiátů

Weby theses.cz, odevzdej.cz a pravydiplom.cz slouží k odhalování plagiátů mezi seminárními pracemi, závěrečnými vysokoškolskými pracemi a na ověřování pravosti diplomů. Přišli s nimi informatici Masarykovy univerzity, využívají je ale i další vysoké školy a veřejnost obecně.

Nejvíc peněz z evropských fondů

Při získávání grantů z klíčových grantových schémat jsme zabodovali v evropském programu Horizon 2020, kde jsme se zapojili do 83 projektů a celkem obdrželi 39 milionů euro, což nás řadí na první místo mezi českými institucemi.

Nejmodernější přístroje 

Nejvýkonnější spektrometr pro nukleární magnetickou rezonanci ve střední a východní Evropě, Laboratoř pro experimentální výzkum v humanitních vědách, vlastní televizní studio nebo rádio. Takové vybavení mohou využívat vědci a studenti Masarykovy univerzity.

Sbírka mikroorganismů

Experti Masarykovy univerzity spravují Českou sbírku mikroorganismů, která uchovává na 3 400 bakteriálních kmenů, zhruba 800 kmenů vláknitých hub i několik desítek kmenů kvasinek a bakteriofágů. Je to veřejná servisní sbírka a slouží především jako genobanka. Nejstarší kultury, které mikrobiologové uchovávají, byly izolované před více než sto lety.

Stáhnout fotky

Umístění

Univerzita vlastní historické budovy v centru města, které byly v uplynulých letech renovovány.

Tři z deseti fakult sídlí v novém Univerzitním kampusu Bohunice, který je unikátní velikostí i způsobem financování. Tvoří jej téměř 40 pavilonů, jeho stavba do dnešní podoby trvala deset let a stála přes sedm miliard korun. Studuje zde kolem pěti tisíc studentů a pracuje asi 1500 zaměstnanců.

Stáhnout fotky

Další informace

Podrobnosti o univerzitě jsou k dispozici v aktuální výroční zprávě nebo v sekci webových stránek O univerzitě.

Čím se zabýváme

Změny klimatu a vegetace v Antarktidě

Univerzita vlastní v Antarktidě polární stanici Johanna G. Mendela umístěnou na ostrově Jamese Rosse. Každoročně tam jezdí klimatologové a další specialisté, kteří sledují vliv globální klimatické změny na ledovce či vývoj teplot a studují také místní rostliny a zvířata. Vědci a studenti se věnují také výzkumu v Arktidě, opakovaně jezdí na souostroví Špicberky.

Kybernetická bezpečnost

V Kybernetickém polygonu na fakultě informatiky se testují útoky na nejdůležitější počítačové sítě, včetně elektráren nebo mobilních operátorů. Učit se sem jezdí lidé z Národního bezpečnostního úřadu i organizací, jako je NATO. Specialisté na kyberprávo z právnické fakulty řeší právní otázky odvíjející se od rychle se měnící informační společnosti.

Toxické látky a jejich dopad na člověka a životní prostředí

Centrum Recetox monitoruje škodlivé látky ve všech částech životního prostředí – ve vodě, půdě i vzduchu. Odborníci sledují například to, jak se na kvalitě vody podepisuje, že v ní zůstávají zbytky antibiotik, antikoncepce nebo čisticích prostředků. Recetox funguje jako Národní centrum pro toxické látky, což mimo jiné znamená, že monitoruje výskyt perzistentních organických polutantů. Jedná se o škodliviny, jejichž velkým negativem je, že se dlouhodobě drží v prostředí. Kromě toho centrum vyvíjí nové metody, jak škodliviny zkoumat a zachycovat.

Inkluzivní vzdělávání

Masarykova univerzita vybudovala jako vůbec první česká vysoká škola Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, kde poskytuje servis studentům s pohybovým, smyslovým nebo duševním znevýhodněním. Jsme průkopníky inkluze ve vzdělávání a snažíme se tomuto přístupu učit také budoucí pedagogy.

Blízká i vzdálená i historie

Historikové, archeologové i antropologové zkoumají  široké období od doby kamenné přes středověk až po moderní dějiny. Významné jsou terénní práce v archeologických lokalitách v Dolních Věstonicích, na Pohansku u Břeclavi či v lokalitě Těšetice-Kyjovice u Znojma i publikace o významných osobnostech českých dějin z období středověku.

Diagnóza a terapie rakoviny

Odborníci z lékařské fakulty, přírodovědecké fakulty i Ceitecu MU se intenzivně věnují možnostem léčby lymfocytární leukémie, zhoubných nádorů mozku u dětí a dalších solidních nádorů u malých pacientů. Studují také vznik rakovinu prsu a vaječníků a její možnou léčbu.

Mozek a lidská mysl

I díky špičkovému vybavení zkoumají vědci z Ceitecu MU jednotlivé části mozku a jejich vliv na lidský pohyb nebo schopnost poznávat. Hledají možnosti, jak zmírnit rozvoj chorob jako Alzheimerova či Parkinsonova nemoc, nebo jak včas diagnostikovat riziko jejich vzniku či vzniku jiných duševních poruch. Rozvíjejí také možnosti neurozobrazování a jeho využití při sledování toho, co se v mozku děje při různých činnostech.  

Humanitární aktivity

Univerzita poskytuje studentům stipendium na podporu humanitárních aktivit, díky kterému už řada z nich mohla přispět svojí pomocí třeba v uprchlických táborech v Srbsku a v Maďarsku, při stavbě domů ve válkou poničené Ukrajině, nebo jako lékaři v Africe. Spojili jsme se také s charitou, aby mohli naši medici jezdit ošetřovat uprchlíky do Řecka.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info