3. května 2018

Akademie věd ČR bude spolupracovat s Masarykovou univerzitou

Spolupráce Akademie věd (AV ČR) s českými vysokými školami intenzivně pokračuje. Nově byla podepsána dohoda s Masarykovou univerzitou v Brně, která se týká spolupráce při uskutečňování doktorských studijních programů, kterou vědeckým institucím ukládá nový vysokoškolský zákon.

Předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová a rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek po podpisu smlouvy.

„Spolupráce s univerzitní sférou je pro nás jednou z klíčových otázek a Masarykova univerzita má skvělou vědeckou úroveň,“ řekla předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová, která dnes smlouvu podepsala v Brně.

„Pro nás je Akademie věd výborný a také nejfrekventovanější partner ve výzkumu, s nímž je spjato i doktorské studium. Navíc nabíhá nové hodnocení výzkumu, kde bude spolupráce žádaná a oceňovaná a nebude už předmětem dohadování se o body, na jejichž základě se dříve přidělovaly peníze za výzkum,“ uvedl prorektor pro výzkum Masarykovy univerzity Petr Dvořák.

Ve vzájemné dohodě stojí: „Smluvní strany deklarují svůj zájem společně přispívat ke zvyšování kvality a efektivity výzkumu a vývoje v České republice a spolupracovat při vědeckém vzdělávání mladých vědeckých pracovníků při uskutečňování doktorských studijních programů.“

Smlouva upravuje i citlivé otázky, jako je například společné zastoupení v oborových radách, a řeší přijímací řízení do doktorského studia, na jehož přípravě se budou podílet zástupci AV ČR, kteří budou mít v komisi přiměřené zastoupení. V diplomu absolventa doktorského programu pak bude uvedený jak jeho studijní program, tak pracoviště Akademie věd, které se na jeho školení podílelo.

Dohoda obsahuje i ustanovení, že vysoká škola může poskytnout příspěvek na vědeckou činnost doktorandovi, který uskutečňuje vzdělávání na pracovišti AV ČR. Spolupráci na stejném principu už Akademie věd uzavřela s Univerzitou Palackého v Olomouci či s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

V Brně dnes zástupci Akademie věd a Masarykovy univerzity zároveň podepsali rámcové memorandum o vzájemné spolupráci. To se zabývá například účastí pracovníků AV ČR na pedagogické činnosti fakult, společnými vědecko-popularizačními aktivitami, možností sdílení nákladné laboratorní a experimentální techniky a také informačních zdrojů.

Stáhnout článek .pdf 294 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info