6. 12. 2016

Botanici z MU pomohli s popisem evropské vegetace. Pomůže chránit přírodu

Vegetační ekologové z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (MU) významně přispěli k sestavení historicky prvního úplného přehledu typů evropské vegetace, který v těchto dnech vychází jako zvláštní číslo časopisu Applied Vegetation Science. V mezinárodním týmu 32 rostlinných ekologů z 16 zemí, kteří na rozsáhlém materiálu pracovali více než 15 let, byli zastoupeni hned tři odborníci z Masarykovy univerzity. Systém pomůže především při vhodném plánování ochrany přírodních stanovišť.

Vegetační ekologové z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (MU) významně přispěli k sestavení historicky prvního úplného přehledu typů evropské vegetace, který v těchto dnech vychází jako zvláštní číslo časopisu Applied Vegetation Science. V mezinárodním týmu 32 rostlinných ekologů z 16 zemí, kteří na rozsáhlém materiálu pracovali více než 15 let, byli zastoupeni hned tři odborníci z Masarykovy univerzity. Systém pomůže především při vhodném plánování ochrany přírodních stanovišť.
„Publikace s názvem Vegetation of Europe poprvé poskytuje solidní vědecký základ pro klasifikaci biotopů, která se používá při plánování ochrany přírody a monitorování, hodnocení a péči o přírodní stanoviště v Evropské unii i mimo ni,“ uvedl Milan Chytrý, který se podílel na celkové koncepci díla a také na zpracování různých typů vegetace střední a východní Evropy.
Studiu vegetace se evropští vědci věnují už od začátku 20. století. Na terénním výzkumu se v uplynulých desetiletích podílely tisíce vědců, kteří snímkovali lesy, louky, mokřady i vegetaci na člověkem ovlivněných místech. Až této publikaci se však podařilo obrovské množství dat sjednotit.
V publikaci je evropská vegetace rozdělena do 1298 základních typů, které označují společenstva rostlin nacházejících se na území s konkrétními podmínkami vhodnými pro jejich růst, jako je například složení půdy. Do různých typů vegetace bylo zařazeno přes 13 tisíc rostlinných druhů a poddruhů. Studie pokrývá celou Evropu a přilehlé oblasti, jako je Grónsko a arktické ostrovy, Makaronésii, tedy ostrovy západně od Gibraltaru, Kypr a Kavkaz.
Mezinárodní tým odborníků vedl Ladislav Mucina z University of Western Australia v Perthu. Z MU se do něj kromě Milana Chytrého zapojili Michal Hájek jako hlavní garant zpracování vegetace evropských rašelinišť a Lubomír Tichý, který vyvinul počítačový expertní systém pro určování evropských vegetačních typů na základě údajů z velkých databází.
 
Celá publikace je volně přístupná na webových stránkách: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/avsc.12257/full 

Stáhnout článek .pdf 299 kB
Stáhnout fotky .zip 75 045 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info