10. 7. 2024

Buvoli pomáhají poprvé na jižní Moravě s péčí o chráněné mokřady

Trojice buvolů domácích byla dnes vypuštěna v ptačí oblasti Střední nádrže Vodního díla Nové Mlýny – Husí pastviště. Jde o první chráněné území na jižní Moravě, kde budou tato zvířata pomáhat s udržováním pestré mozaiky mokřadní vegetace. Zavedení dlouhodobé pastvy velkých býložravců na chráněných evropsky významných mokřadech probíhá v rámci projektu LIFE in Salt Marshes, jehož hlavním řešitelem je odborné pracoviště Envirop z Masarykovy univerzity.

Buvoli domácí na jižní Moravě, foto: Masarykova univerzita, autor fotografie: Radek Miča

Trojice buvolích krav se ode dneška pohybuje na území o velikosti cca 5,5 ha v nově instalované mobilní elektrické ohradě. Buvolice zde budou vypásat hlavně rákos a zlatobýl, kterými chráněné mokřady často zarůstají, a tak vytlačují všechny ostatní druhy rostlin. Důsledkem jsou pak jednolité porosty, kde nic moc dalšího neroste a nežije. Buvolice vypásáním z neprostupného jednotvárného porostu postupně vytvoří mozaiku různých stanovišť, kde svůj domov najde mnohem více druhů hmyzu, ptáků, obojživelníků i drobných savců, než je tomu teď.

„Pastva velkých býložravců jako způsob péče o chráněná území funguje na mnoha místech po celé Evropě. Cílem našeho projektu je tento způsob obnovy a údržby chráněných mokřadů nastartovat a dlouhodobě udržet na jižní Moravě, a to i ve spolupráci s místními chovateli a zemědělci,“ vysvětluje Barbora Pelánková, projektová manažerka odborného pracoviště Envirop, z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Buvoli domácí, často označováni jako vodní buvoli, se v Evropě chovají minimálně od dob římských, pasou se zejména na jih od nás. Příklady dobré praxe, kdy pastva buvolů pomáhá s údržbou chráněných území, je celá řada. Můžeme se s nimi setkat v Maďarsku, Rakousku, na Slovensku nebo třeba na Královéhradecku. Na jižní Moravu byly buvolice zapůjčeny z jihočeských Mirovic, z buvolí farmy Ohař. Svou přítomností pomohou nahrazovat všechny přirozené procesy, které kdysi zajišťovaly původní druhy kopytníků.

„Na tuto lokalitu se buvoli výborně hodí. Jsou nenároční na péči, nevybíraví, co se týče pastvy, dobře snášejí dlouhodobě podmáčené prostředí. Vyloženě milují válení se v bahně, čímž pomohou rozšiřovat také tůně, které mohou využívat další živočichové, jako jsou obojživelníci a hmyz, navíc mají velmi klidnou povahu,“ dodává Gašpar Čamlík, jednatel jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické a zakladatel ptačího parku Kosteliska, kde pastvu velkých býložravců k udržení pestrého mokřadního prostředí pro chráněné druhy využívají již několik let.

Vypuštění buvolů se uskutečnilo v rámci projektu LIFE in Salt Marshes, jehož hlavním řešitelem je odborné pracoviště Envirop z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Pastvu býložravců za účelem obnovy a údržby druhově bohatých mokřadů má v projektu na starosti partner projektu, Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické. Pastva buvolů v oblasti Vodního díla Nové Mlýny probíhá díky spolupráci s Povodím Moravy s.p., které je vlastníkem pozemků a Jihomoravským krajem jako správcem chráněného území.

Stáhnout článek .pdf 100 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info