24. 2. 2023

Divadlo Bolka Polívky i Univerzitní kino Scala jsou podle statiků dál schopny provozu, město zajistilo potřebná bezpečnostní opatření. Znovuotevření se předpokládá po víkendu

Měření v budově Divadla Bolka Polívky a Univerzitního kina Scala dopadla dobře a budovy jsou za stanovených opatření způsobilé k užívání. Tak zní závěr statiků, který dnes přednesli městu i provozovatelům obou institucí. Základní podmínkou pro zajištění bezpečného provozu je kontinuální monitoring, který je aktuálně nainstalovaný a plně aktivní. Nyní se zpracovávají oficiální zprávy, na jejichž základě budou moci divadlo i kino rozhodnout o svém znovuotevření. K tomu ale nedojde dříve než po víkendu.

Objekt, ve kterém se nachází sál Univerzitního kina Scala a nad ním sál Divadla Bolka Polívky, byl postavený téměř před 100 lety. Jde o železobetonovou stavbu, která svým konstrukčním i materiálovým řešením odpovídá své době a skutečnosti, že tento typ staveb se u nás teprve začínal rozvíjet. „Je ale třeba ujistit veřejnost, že budova není nebezpečná – nehrozí ani její zřícení, ani nemá její stav vliv na okolní domy, protože ty jsou konstrukčně na ní zcela nezávislé. Nicméně k tomu, aby se monitorovalo, zda se nějak dále nevyvíjejí trhliny objevené při stavebně-diagnostickém průzkumu zadaném před plánovanou rekonstrukcí, statici na vytipovaná místa instalovali měřicí přístroje, které jsou schopné zachytit změny v řádech tisícin milimetru a okamžitě o tom vyslat zprávu několika zodpovědným osobám,“ vysvětlil mluvčí Magistrátu města Brna Filip Poňuchálek.

 

Klíčové poruchy byly osazeny deformetry (měří změny šíře trhlin v horizontálním i vertikálním směru) a náklonoměry (měří náklon konstrukce nebo jejích jednotlivých částí). Statik stanovil limitní hodnoty. Pokud by jich při měření bylo dosaženo, znamená to, že konstrukce aktivně pracuje a budovu je třeba uzavřít. Měřená data se online vysílají na cloudové úložiště (jinými slovy nevyžadují, aby někdo chodil přístroje kontrolovat, odečítat hodnoty). Citlivost tohoto měření je o řád vyšší, než je statikem stanovená mezní odchylka, která by znamenala potřebu ukončení probíhajících akcí. Tato mezní odchylka je stanovena s ohledem na typ nosné konstrukce s velkou rezervou. Kontinuální měření zajišťuje to, že jakýkoliv trend v posunech nosných konstrukcí bude znám s velkým předstihem, před dosažením mezní odchylky a s ní spojené nutnosti ukončit probíhající akce. V případě, že by naměřené údaje mezní hodnoty přesáhly, dostanou klíčoví pracovníci obratem varovnou zprávu. Toto řešení podle názoru odborníků umožňuje oba kulturní provozy dál využívat, a to až do června, kdy končí sezona.

 

„Na základě ujištění odborníků a výsledků probíhajícího měření jsme se rozhodli přistoupit k přípravě na znovuotevření divadla. Diváky budeme informovat prostřednictvím sociálních sítí a webových stránek divadla v nejbližších hodinách. Dnešní zprávy přijímáme opravdu s velkou radostí a úlevou. Pevně věříme, že sezonu dokončíme na Jakubském náměstí a podle plánovaného programu. K přerušení provozu jsme přistoupili s ohledem na bezpečnost diváků, kterou navzdory zásadním dopadům na ekonomiku divadla vnímáme jako prvořadou. Doufáme, že nám diváci zachovají přízeň a vrátí se v plné síle do hlediště,“ uvedla projektová ředitelka Divadla Bolka Polívky Simona Kostrhunová.

 

„Vítáme informace, které jsme dnes obdrželi z města, je to dobrá zpráva, a to nejen pro nás jako pro provozovatele Univerzitního kina Scala, ale zejména pro diváky, kteří měli zájem navštívit naplánovaná představení. Oceňujeme, jak město, které je vlastníkem budovy, dokázalo situaci rychle vyřešit. V této chvíli musíme ještě počkat na oficiální vyjádření města v této záležitosti, které by nám mělo být doručeno v nejbližších hodinách. Jakmile budeme mít oficiální zprávu k dispozici, budeme informovat veřejnost, kdy bude provoz v Univerzitním kině Scala obnoven,“ dodal tiskový mluvčí Masarykovy univerzity Radim Sajbot.

 

Univerzitní kino Scala i Divadlo Bolka Polívky byly uzavřeny ve čtvrtek 16. února poté, co při stavebně-technickém průzkumu statici objevili několik trhlin, o kterých nebylo jisté, kdy vznikly a jestli dochází k jejich staticky nepřípustné deformační aktivitě. Dalším zkoumáním zjistili, že trhliny jsou primárně staršího data. K poruchám došlo kvůli vadám materiálu a konstrukce, které sice odpovídaly tehdejším postupům, ale dnes už jsou považovány za překonané. Budova je z druhé půlky dvacátých let minulého století a město připravovalo její rekonstrukci, která měla začít příští rok. S ohledem na tyto nové skutečnosti se další postup v projektu řeší. Zásadním krokem pro efektivní návrh rekonstrukce a revitalizace objektu jsou plánované podrobné stavebně-technické a materiálové průzkumy. Nálezy diagnostických prací budou respektovány statickou analýzou, která reálně zhodnotí kondici objektu. V této fázi bude možno zodpovědně rozhodnout zásady strategie stavebních opatření nutných pro zajištění dlouhodobé mechanické odolnosti, bezpečnosti a spolehlivosti konstrukce s garancí dlouhodobé životnosti objektu.

Stáhnout článek .pdf 144 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info