18. 1. 2019

Dokument ČT ke 100. výročí MUNI otevírá téma role univerzit v současnosti  

Důležitou součástí oslav 100. výročí založení Masarykovy univerzity (MUNI) bude promítání dokumentu České televize s názvem Otevřená pevnost. Snímek režiséra Ivo Bystřičana sleduje historické aspekty vzniku školy, která se rodila na pozadí národnostních konfliktů, a hledá odpověď na otázky, k čemu dnes univerzity vlastně jsou a zda se z nich nestaly jen továrny na výrobu lidí s tituly. 

Brno se v uplynulém století stalo mnohokrát dějištěm tíživých bojů a kritických situací. Obdobně také příslušníci české inteligence museli dlouho bojovat o to, aby mohla Masarykova univerzita vzniknout, a později o to, aby zůstala zachována a mohla zodpovědně plnit svoji roli„Dokument se vydává napříč univerzitou ve snaze dobrat se toho, jak se jí daří uhájit svou autonomii, svobodu bádání a smysluplnost výuky v době tlaků na masové vzdělávání, využitelnost vědeckých poznatků a výkon v akademické soutěži,“ vysvětluje tvůrce snímku Ivo Bystřičan.  

Dokument sleduje univerzitní dění v průběhu jednoho roku na pozadí historických událostí, které spoluvytvářely identitu školy. Do kontrastu staví historické univerzitní rituály a dnešní moderní infrastrukturu i problémy, které akademici a studenti řeší. „Spolu s jednotlivými aktéry se zabýváme širší otázkou, nakolik má být Masarykova univerzita pevností oddělenou v zájmu své autonomie a akademických svobod od okolní společnosti a nakolik má být spolupracujícím společenským hráčem,“ dodává Bystřičan.  

Film natočila České televize v koprodukci s Masarykovou univerzitou, vystupují v něm jak vědci a vysokoškolští pedagogové specializování na různé vědní obory, tak neakademičtí pracovníci a také studenti v knihovnách, aulách, prostředích fakult či během akademických obřadů. V předpremiéře bude dokument uveden 21. ledna ve 20.30 v brněnském Univerzitním kině Scala, po jeho skončení bude následovat krátká beseda s tvůrci a aktéry. V televizním vysílání se na něj diváci budou moct poprvé podívat v úterý 29. ledna na ČT 2 ve 20:50 a v repríze 30. ledna na tomtéž kanálu v 16:50.

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info