3. 2. 2020

Dva absolventi Masarykovy univerzity přijdou o titul, v dalším případě bude zneplatněna obhajoba

Tři případy vyslovení neplatnosti vykonání státní závěrečné zkoušky jsou výsledkem rozsáhlé kontroly závěrečných prací, které na Masarykově univerzitě studenti odevzdali v letech 2000–2018. Na základě doporučení přezkumných komisí o tom rozhodl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. Poté, co rozhodnutí nabude právní moci, přijde jeden absolvent o bakalářský titul, jeden o magisterský titul a v jednom případě bude zneplatněna obhajoba závěrečné práce, protože toto studium nakonec k získání titulu ani nedospělo.

Z celkového počtu více než 124 tisíc prací odevzdaných ve sledovaném období, prošel důkladným posouzením výběr 1226 bakalářských, magisterských a rigorózních prací, u nichž byla s pomocí elektronického systému na odhalování plagiátů nalezena shoda alespoň 30 procent s jiným dokumentem. U deseti prací z let 2016–2018, kde bylo doloženo podezření z plagiátorství a zároveň byla splněna zákonem stanovená maximálně tříletá lhůta od data obhajoby, bylo v srpnu 2019 zahájeno řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní závěrečné zkoušky nebo její součásti. Těmito pracemi se pak zabývaly přezkumné komise.

„V sedmi z deseti posuzovaných případů se dle názoru komise jednalo o pochybení menšího rozsahu nebo závažnosti, než jaká by zavdávala příčinu ke zneplatnění části státní závěrečné zkoušky,“ uvedl prorektor pro vzdělávání a kvalitu Masarykovy univerzity Michal Bulant. O titul tak přijde jeden absolvent bakalářského studijního oboru Veřejná správa Právnické fakulty MU a jeden absolvent magisterského studijního oboru Učitelství odborných předmětů pro střední školy Pedagogické fakulty MU.

Smyslem rozsáhlé kontroly závěrečných prací nebylo jen odhalit konkrétní případy, ale prověřit i vnitřní kontrolní mechanismy a případně zavést nová systémová opatření. Shromážděné podněty zaměřené na prevenci plagiátorství a zvýšení povědomí o etických aspektech akademické práce budou nyní rozpracovány v rámci centralizovaného projektu ministerstva školství, do kterého se zapojilo 12 vysokých škol a jehož hlavním řešitelem je Masarykova univerzita. Tématu prevence plagiátorství ve studentských pracích bude také věnována dubnová konference Hodnocení kvality vysokých škol v Telči.

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv