29. 11. 2019

Ekotoxikolog John Paul Giesy získá čestný doktorát Masarykovy univerzity

Čestný doktorát Masarykovy univerzity (MU) v oboru environmentálních věd převezme na návrh Přírodovědecké fakulty MU ekotoxikolog John Paul Giesy. Americký vědec se věnuje především monitorování potenciálně jedovatých látek v životním prostředí a posuzování ekologických rizik u živočichů. Jako první mimo jiné upozornil na to, že perfluorované sloučeniny využívané například při výrobě impregnačních látek nebo teflonu jsou novou třídou látek, která znečišťuje životní prostředí a má řadu zdravotních rizik. Mnohé z nich jsou již dnes zakázány.

Čestný doktor MU John Paul Giesy (vlevo) a proděkan Přírodovědecké fakulty MU pro vědu, výzkum, zahraniční styky a doktorské studium Luděk Bláha.

John Paul Giesy se narodil ve Spojených státech amerických. Absolvoval Michiganskou státní univerzitu, kde studoval limnologii, tedy vědu zabývající se studiem zejména jezer a přehrad. Od roku 2006 působí v Kanadě, aktuálně na Univerzitě v Saskatchewanu. Zabývá se mimo jiné toxikologickými studiemi u volně žijících živočichů. Soustředí se při tom na výzkum látek, které ovlivňují endokrinní systém živočichů, tedy jejich hormonální rovnováhu.

Giesy patří mezi nejproduktivnější autory a je nejcitovanějším odborníkem v oblasti ekologických věd. Už přes třicet let spolupracuje s centrem RECETOX Přírodovědecké fakulty MU, které se věnuje problematice toxických látek v životním prostředí a výzkumu jejich vlivu na člověka. Díky této spolupráci mohla řada mladých českých vědců nabrat zkušenosti na krátkodobých i dlouhodobých stážích ve Spojených státech i Kanadě. Profesor Giesy jako člen vědecké rady centra RECETOX také přispěl k zisku několika evropských projektů, které v tomto roce přinesly Masarykově univerzitě zhruba jednu miliardu korun na posílení výzkumu v oblasti vlivu životního prostředí na zdraví lidí.

 


Masarykova univerzita uděluje titul doctor honoris causa vynikajícím českým a zahraničním osobnostem, jejichž tvůrčí přínos k rozvoji vědy, kultury a umění je mezinárodně uznáván. V souvislosti se 100. výročím založení udělila univerzita celkem pět čestných doktorátů, z toho čtyři na návrh zakládajících fakult – právnické, lékařské, filozofické a přírodovědecké. Doktoráty postupně převzali Michael P. Seng, Andrej Zubov, Hans Belting, David Lane a posledním bude John P. Giesy. Seznam všech oceněných osobností v historii MU je k dispozici na univerzitních webových stránkách www.muni.cz/o-univerzite/vyznamenani/cestne-doktoraty-udelene-mu. ​

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv