21. 9. 2023

Fakulta sociálních studií MU slaví čtvrtstoletí. Na oslavu pořádá konferenci a vydává knihu

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity letos slaví 25 let od svého založení. Při této příležitosti pořádá výroční vědeckou konferenci určenou pro širokou veřejnost a vydává vzpomínkovou knihu, ve které shrnuje veškeré zásadní okamžiky své historie.

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity slaví 25 let své existence

Fakulta sociálních studií vznikla 1. ledna 1998 a jejím prvním děkanem se stal prof. Ivo Možný, jeden z nejvýznamnějších českých sociologů, na nějž dodnes na fakultě vzpomínají. „Fakultu sociálních studií jsme založili, neboť jsme věděli, že pro náležitý rozvoj jednotlivých oborů sociálních věd musíme mít samostatnou fakultu. Měli jsme navíc velkou podporu tehdejšího rektora Schmidta, který věděl, tak jako my, že dobrá univerzita se bez společenskovědní fakulty neobejde. A taky musím vzpomenout tehdejší děkanku Filozofické fakulty Masarykovy univerzity profesorku Janu Nechutovou, která s odchodem sociologie, sociální práce, politologie a psychologie, které již tehdy v rámci filozofické fakulty existovaly, souhlasila. Byť to v dané chvíli znamenalo jisté oslabení pozice její fakulty,” řekl Ladislav Rabušic, jeden ze zakladatelů a zároveň bývalý děkan FSS MU, který na fakultě stále působí.

K příležitosti tohoto významného výročí pořádá fakulta konferenci Česká společnost očima MUNI FSS, a to v úterý 26. září od 9 hodin v Aule FSS MU. Konference je určena pro širokou veřejnost a vystoupí na ní přední vědkyně a vědci z řad fakulty sociálních studií, kteří ve třech tematických blocích proberou palčivá témata české společnosti. Konferenci uvede známá herečka, politička, socioložka a diplomatka Magda Vášáryová, která se dlouhodobě věnuje tématům jako je rovnoprávnost žen a mužů. Zabývá se také kulturní politikou a problematikou mezinárodních vztahů.

První tematický blok s názvem Nejmladší generace ve složitém světě začne v 9:30 a zaměří se zejména na problematiku dětí a mladistvých. Diskutovat bude Jitka Navrátilová z Katedry sociální politiky a sociální práce, Michaela Lebedíková z Katedry mediálních studií a žurnalistiky a zástupce z Katedry environmentálních studií Vojtěch Pelikán.

O debatu v následujícím bloku se od 11:15 postará Vít Hloušek z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií spolu s Klárou Smejkal z Katedry mediálních studií a žurnalistiky a s Petrou Mlejnkovou z Katedry politologie. Tématem jejich diskuze bude vzrůstající nedůvěra společnosti v média, vlády i instituce.

Výroční konferenci zakončí blok od 13 hodin na téma Podceňované stáří, kde se v debatě setkají pohledy na společnost Lucie Vidovićové z Katedry sociologie, Miloše Gregora z Katedry politologie a Anny Ševčíkové, vedoucí Institutu pro psychologický výzkum. Společně se zaměří na to, jak se starší lidé orientují v dnešním světě a jak jsou vnímáni společností.

K oslavám si brněnská FSS MU nadělila také výroční knihu, která mapuje počátky i pozdější vývoj jedné z deseti fakult Masarykovy univerzity, která našla své místo v samém centru Brna. „Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity ukázala, jak lze ze skromných podmínek vybudovat jednu z nejrespektovanějších a nejúspěšnějších fakult nejenom Masarykovy univerzity, ale i celé republiky. Ambicí současných akademiček a akademiků je srovnávat se s předními evropskými společenskovědními fakultami – a to jak v kvalitě výuky, tak vědy,” uvedl Stanislav Balík, současný děkan fakulty. Knihu, která obsahuje historické fotografie, vzpomínky pamětníků i aktuální vhled do života fakulty, si zájemci mohou prohlédnout online zde.

Za čtvrtstoletí existence fakulty na ní úspěšně ukončil sociálně-vědní studium již nespočet studentek a studentů, ročně na Fakultě sociálních studií MU promuje přes šest set absolventů a absolventek. Mezi ně se řadí například žurnalista a laureát Novinářské křepelky Vojtěch Boháč, vedoucí interní a externí komunikace České televize Karolína Blinková, tvůrce a majitel Anybody hotelu Adam Vodička, zakladatel projektu Demagog.cz Petr Gongala, ředitel nakladatelství Next Page Media Martin Vlnas nebo diplomat Dominik Porvažník.

„Studium na fakultě sociálních studií pro mě bylo pravým vykročením do samostatného života. Díky bezbariérovosti budovy a intenzivní spolupráci se střediskem Teiresiás nebyl pro mě hendikep při studiu žádným limitem. Mohla jsem stejně jako moji nehendikepovani spolužáci absolvovat všechny praktické předměty i povinné praxe. Zkušenosti z těchto předmětů se mi pak velmi hodily při mém profesním směřování,” řekla tisková mluvčí Ligy vozíčkářů a absolventka FSS MU Ladislava Blažková.

Fakulta sociálních studií MU byla založena v roce 1998, od roku 2005 sídlí v budově v Joštově ulici v Brně. V současnosti nabízí 18 studijních bakalářských programů, z toho 3 plně vyučované anglicky, 20 magisterských a také doktorské studium. Pod její střechou se pohybuje přes 3 tisíce studujících, více než 250 vědeckých a neakademických pracovníků a pracovnic. Zájemci na ní mohou studovat obory od politologie a psychologie až po mediální studia, sociologii či sociální práci.

Stáhnout článek .pdf 126 kB
Stáhnout fotky .zip 23 973 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info