12. 8. 2021

Farmaceutická fakulta MU získala výrobní linku na injekční léčivé přípravky

Speciální výrobní linku pro přípravu lyofilizovaných léčivých přípravků, které se podávají pacientům formou injekcí, získala díky spolupráci s firmou oncomed manufacturing a.s. Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity (MU).

Výrobní linka, kterou z provozu vyřadila společnost medac GmbH v Německu, bude sloužit nejen pro výuku studentů, ale také pro potřeby výzkumu a vývoje. Studenti tak budou mít jedinečnou příležitost seznámit se s technologií, která se v praxi sice hojně využívá, ale s ohledem na náročné podmínky provozu se k ní běžně nedostanou.

Technologie spočívá v tom, že se rozpuštěná léčivá látka, určená pro injekční podání, mrazem vysuší na prášek, který zdravotnický personál až těsně před aplikací znovu rozpustí a za pomoci injekce aplikuje pacientovi. Důvodem pro tento postup je skutečnost, že mnohé roztoky jsou nestabilní a v průběhu jejich transportu a skladování by docházelo k nežádoucí změně jejich vlastností.

V praxi se tento postup používá například při výrobě léčivých přípravků používaných v onkologii. „Výrobci léčiv jej často využívají v situacích, kdy je lék potřeba rychle dostat na trh. K vývoji složitějších aplikačních forem, jako jsou například předplněné injekční stříkačky či pera, pak s ohledem na časovou a finanční náročnost přistupují až v pozdějších fázích vývoje a mnohdy to ani nejde,“ uvedl děkan Farmaceutické fakulty MU David Vetchý.  

Výrobní linka, kterou dnes zástupci Farmaceutické fakulty MU slavnostně převzali, bude umístěna přímo v prostorách fakulty v areálu na Palackého třídě v Brně. „Naučíme s ní pracovat studenty zejména ve vyšších ročnících, kteří ji využijí i při zpracovávání diplomových a doktorských prací, nebo při rigorózním řízení. Bude sloužit i pro výzkum související s přípravou této lékové formy a pro transfer technologií,“ upřesnil děkan. Do budoucna se pro provoz linky počítá s vybudováním speciálně upravených prostor v plánovaném novém pavilonu v Univerzitním kampusu Bohunice, kde by fakulta po získání všech oprávnění od příslušných úřadů mohla začít i s výrobou menších šarží.

„Spolupráce s Farmaceutickou fakultou MU pro nás znamená příležitost spolupracovat s mladými talentovanými studenty, spolupodílet se na výzkumu a vývoji a jeho výsledky tak rychleji přenášet do praxe a k našim zákazníkům,“ řekl Radek Fialka ze společnosti oncomed manufacturing a.s.

Výrobní linku v hodnotě několika milionů korun věnovala na základě spolupráce s firmou oncomed manufacturing a.s. její mateřská společnost medac GmbH.

Stáhnout článek .pdf 180 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info