2. 4. 2020

Institut CEITEC MU rozšíří výzkum RNA a jejího vlivu na různé nemoci

Výzkumný institut CEITEC Masarykovy univerzity (MU) uspěl v evropském programu na podporu vědy Horizont 2020. Získal finanční podporu ve výši 513 tisíc eur, tedy asi 14 milionů korun, na tříletý projekt INTEG-RNA podporující spolupráci brněnských vědců s kolegy z Velké Británie a Německa. Projekt z výzvy Twinning se zaměří na další posílení základního výzkumu ribonukleové kyseliny (RNA) a jejího fungování v živých organismech, kde ovlivňuje například vznik rakoviny. Koordinovat ho bude Mary O´Connell z CEITEC MU.

Výzkumu RNA se v institutu CEITEC MU věnuje sedm skupin, které studují například modifikace RNA molekul v buňce odpovědné za vznik některých autoimunitních chorob nebo rakovinného bujení či vliv RNA na regulaci různých procesů v buňkách. „Základní výzkum RNA je v institutu CEITEC MU velmi silný a získání grantu právě v této oblasti dokazuje naši konkurenceschopnost. Naše síla spočívá nejen v rozmanitosti RNA témat, která studujeme, ale také ve skvělé spolupráci mezi různými výzkumnými skupinami,“ uvedla O´Connell.

Na projektu budou vědci z CEITEC MU spolupracovat s kolegy z Edinburské univerzity, z Evropské laboratoře molekulární biologie v Heidelbergu, Univerzity Johannese Gutenberga a z Institutu molekulární biologie v Mohuči. Zapojené instituce budou mít možnost podílet se na společném výzkumu, sdílet metodologické přístupy, diskutovat o výzkumných otázkách, ale také se účastnit konferencí, posílat zaměstnance na výměnné pobyty nebo se podílet na specializovaných školeních, která podporují excelenci ve vědě. Většina peněz z grantu, jehož výše je pro všechny zapojené instituce 900 tisíc eur, tedy asi 24,6 milionu korun, je tak určena na cestování a výměnu zkušeností.

Právě tuto součást projektu by mohla ohrozit současná situace ve světě, který čelí pandemii nového koronaviru a celá řada zemí uzavřela své hranice. „Projekt bude zahájen v lednu příštího roku a doufáme, že se do té doby najdou prostředky a možnosti řešení současné krize a obnoví se volný pohyb osob i přes hranice jednotlivých států. Vědecká mobilita je velmi přínosná a nezbytná podmínka pro budování excelentní vědy, která mimo jiné velmi pomáhá právě při řešení pandemie koronaviru,“ podotkl ředitel institutu CEITEC Masarykovy univerzity Jiří Nantl a zdůraznil, že zisk už čtvrtého twinningového projektu dokazuje vysokou vědeckou kvalitu instituce.

Základní výzkum RNA je nezbytný proto, že ribonukleová kyselina hraje významnou roli ve všech živých organismech a byla zásadní i pro vznik života na Zemi. Původně se vědci domnívali, že slouží pouze k přenosu genetické informace uložené v genech do organel buňky, kde vznikají konkrétní bílkoviny. Výzkum RNA ale ukázal, že hraje zásadní roli například v regulaci celé řady mechanismů na úrovni buněk i celých organismů, a vedl k zásadním objevům s dopady do medicíny, biotechnologií či zemědělství. RNA je například také nezbytnou součástí nové technologie pro přesnější úpravy genomu známé jako CRISPR-Cas9.

Výzkum RNA vyžaduje kombinaci různých přístupů, od molekulární biologie, bioinformatiky, pokročilého zobrazování, biofyziky až po strukturální biologii, které jsou často náročné na techniku i odborné znalosti a jednotlivé výzkumné týmy je nemohou samy obsáhnout. Spolupráce na mezinárodní úrovni tak pomůže vědcům z institut CEITEC MU mimo jiné zvýšit interdisciplinaritu jejich výzkumu.

Stáhnout článek .pdf 320 kB
Stáhnout fotky .zip 1 584 kB
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info