18. 1. 2019

K historii univerzity patří insignie. Rektorské žezlo ukrývá poselství 

Historii Masarykovy univerzity dokládají kromě řady dokumentů také takzvané insignie, hlavně rektorské žezlo a řetěz. Insignie jsou pro školu tím stejným co korunovační klenoty pro monarchie, mají být odznakem důstojnosti a důležitosti univerzity pro společnost. Masarykova univerzita je představila až mnoho let po vzniku, v roce 1938. V prvních letech fungování školy bylo nutné řešit praktické záležitosti, npořízení žezel a řetězů navíc nebyly peníze. 

Asi nejčastěji vídanou insignií je rektorské žezlona které skládají absolventi magisterského studia přísahu při promoci. Peníze na jeho vytvoření věnovalo univerzitě Ústředí moravskoslezských obcí, měst a okresů. Slavnostně předáno bylo žezlo spolu s dalšími insigniemi v prosinci roku 1938 na slavnosti ovlivněné pomnichovskou atmosférou, což se odráží i v textu pamětní listiny, která je v rektorském žezle zatavená. Spolu s ním byla představena také žezla čtyř zakládajících fakult (filozofické, přírodovědecké, lékařské a právnické). Zatímco na rektorském žezle je dvouocasý lev a měří 125 centimetrů, na fakultních žezlech jsou symboly jednotlivých odvětví a měří vždy 110 centimetrů. 

Insignií, o jejíž pořízení Masarykova univerzita začala usilovat nejprve, byl ale rektorský řetěz. Univerzitě ho věnoval prezident Masaryk. Nřetězy pro prorektora a děkany čtyř zakládajících fakult a jejich žezla poskytli peníze zlínský továrník Jan Antonín Baťa, Moravskoslezská obec právnická a lékařská a také Český čtenářský spolek v Brně.  

Pozlacený rektorský řetěz tvoří 16 obdélníkových článků, devět kroužků a zlatá medaile. Na její lícní straně je poprsí Tomáše Garrigua Masaryka a kruhový opis jeho jména. Na rubu si lze přečíst věnování: „Masarykově univerzitě v Brně president republiky“.  

Všechny insignie musely být krátce po svojí prezentaci uschovány do trezoru právnické fakulty, protože začala druhá světová válka. Řada vysokých škol o svoje cennosti přišla. Masarykově univerzitě však insignie díky štěstí a odvaze zaměstnanců zůstaly. Po uzavření vysokých škol v listopadu 1939 byli zaměstnanci na jeden den vprosinci vpuštěni do budovy fakulty a insignie v tichosti vynesli, takže se k nim nacisté nedostali. Další zajímavosti o univerzitních cennostech se zájemci mohou dozvědět na výstavě Historie medailí, která bude v předsálí Právnické fakulty MU k vidění 28. a 29. ledna.

Stáhnout fotky .zip 56 541 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info