3. 6. 2021

Konference ICRI 2021 se uskutečnila virtuálně ve dnech 1. – 3. června

ICRI 2021 navázala na předešlé ročníky ICRI organizované v Kodani (2012), Aténách (2014), Kapském městě (2016) a ve Vídni (2018).

Ve dnech 1. – 3. června 2021 proběhla celosvětová konference k výzkumným infrastrukturám ICRI 2021 (International Conference on Research Infrastructures). Původně se měla konference uskutečnit fyzicky v kanadské Ottawě, avšak z důvodu přetrvávající pandemie Covid-19 a souvisejících epidemiologických opatření bylo rozhodnuto o jejím přesunutí do virtuálního prostředí. Hlavním organizátorem ICRI 2021 byla Canada Foundation for Innovation v úzké spolupráci s Generálním ředitelstvím Evropské komise pro výzkum a inovace, jež pořádání konference podpořila i finančně z prostředků rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu 2020. ICRI je celosvětovou konferencí a rovněž letos se jí zúčastnili stakeholdeři z řad tvůrců výzkumně-infrastrukturních politik, provozovatelů výzkumných infrastruktur i jejich uživatelů z Evropy, Ameriky, Asie, Afriky a Austrálie. Stovky účastníků ze všech světových makro-regionů tak měli možnost diskutovat nad nejaktuálnějšími tématy politiky výzkumných infrastruktur.

Výzkumné infrastruktury a velké společenské výzvy
ICRI je diskuzní platformou k adresování nejaktuálnějších otázek politiky výzkumných infrastruktur. ICRI 2021 navázala na předešlé ročníky ICRI organizované v Kodani (2012), Aténách (2014), Kapském městě (2016) a ve Vídni (2018). Na konferencích ICRI jsou zpravidla debatovány problematiky, jakými je např. dlouhodobě udržitelný rozvoj ekosystému výzkumných infrastruktur, jejich mezinárodní spolupráce či socioekonomické přínosy a dopady investic do výzkumných infrastruktur, a ani letošní ročník ICRI nebyl v tomto ohledu výjimkou. Kromě výše uvedených témat se zaměřil mj. na otázky datových infrastruktur a sdílení vědeckých dat, managementu mezinárodních výzkumných infrastruktur nebo roli výzkumných infrastruktur v rámci posilování připravenosti a odolnosti světové populace vůči jakýmkoliv budoucím krizovým scénářům vyžadujícím si znalostně a technologicky náročná řešení.

„Bílá kniha ESFRI přináší strategickou vizi Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury, co se týče rozvoje ekosystému evropských výzkumných infrastruktur, jako jednoho z pilířů obnoveného Evropského výzkumného prostoru. Hlavním poselstvím Bílé knihy ESFRI je sdělení, že vitální, udržitelný, integrovaný a interoperabilní ekosystém výzkumných infrastruktur, usilující o špičkovou vědu s dopady v podobě aplikací nových poznatků v praxi, je předpokladem dlouhodobě udržitelného ekonomického růstu a společenského blahobytu,“ uvedl Jan Hrušák, úřadující předseda Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. v příspěvku k evropské perspektivě na výzkumně-infrastrukturní agendu. V obdobném duchu vystoupili také další řečníci, kteří vyzdvihli význam výzkumných infrastruktur jako znalostní základny pro adresování velkých společenských výzev současnosti a budoucnosti.

ESFRI White Paper 2020: Making Science Happen.

Konferenci ICRI 2022 uspořádá ČR v Brně
Nadcházející ročník ICRI se uskuteční ve dnech 19. – 21. října 2022 v Brně, a to pod organizační záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Generálního ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace, jako politických garantů, a dále Masarykovy univerzity a Středoevropského technologického institutu v Brně, jako lokálních organizátorů. „Kromě toho, že je Brno velice příjemným městem, které stojí za to navštívit, představuje rovněž jedno z výzkumných a inovačních center střední Evropy, a to mj. i díky investicím vynakládaným z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů. Brno se tak stalo i hostitelem celé řady českých národních výzkumných infrastruktur, které jsou již plně integrovány do evropských výzkumných infrastruktur,“ poznamenal v pozvánce k účasti na ICRI 2022 v Brně Pavel Doleček, náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info