1. 2. 2021

Konsorcium CEITEC má nového ředitele

V minulých dnech byla podepsána smlouva mezi novým ředitelem konsorcia CEITEC Pavlem Tomančákem a Masarykovou univerzitou, která zastupovala všechny další instituce v konsorciu, tedy Vysoké učení technické v Brně (VUT), Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno (VFU), Mendelovu univerzitu Brno (MENDELU) a Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR a Výzkumný ústav veterinárního lékařství (VUVeL).

Pavel Tomančák je světová vědecká kapacita v oblasti evoluční a vývojové biologie a držitel ERC grantů, který působí v Max Planck institutu v Drážďanech. Svá vysokoškolská studia absolvoval na Masarykově univerzitě.

Podpisu smlouvy byla přítomna prorektorka Masarykovy univerzity pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová, která uvedla: „Jsem velmi ráda, že se do vedení konsorcia CEITEC postavil právě Pavel Tomančák, tedy člověk, který je odbornou veřejností chápán jako přední odborník a světový vědec. CEITEC tím jednoznačně posiluje své postavení mezi vědeckými institucemi v Evropě.“

„Jednou z mých priorit bude CEITEC blíže napojit na přední světové laboratoře a prohloubit s nimi spolupráci a zároveň pomoci vést mladé vědce,“ říká Pavel Tomančák.

„Pavel Tomančák patří mezi naše absolventy a jeho vědecká dráha je naprosto obdivuhodná. Masarykova univerzita může být právem hrdá na osobnosti v oblasti vědy a výzkumu,“ sdělil rektor MU Martin Bareš.

„Jsem přesvědčen, že i pod vedením nového ředitele bude CEITEC nadále dosahovat skvělých výsledků, jak v oblasti věd o živé a neživé přírodě, tak zejména v interdisciplinárních oblastech, kde se podaří výhody složení celého konsorcia CEITEC ještě více zviditelnit na poli excelentního světového výzkumu,“ uvedl Petr Štěpánek, rektor Vysokého učení technického v Brně.

„CEITEC je z našeho pohledu zavedená výzkumná značka, kterou brněnské vysoké školy roky budovaly. Těšíme se na další spolupráci a věřím, že Pavel Tomančák bude touto správnou osobou, která výzkum posune ještě dál," uvedla rektorka MENDELU Danuše Nerudová, podle které další rozvoj CEITEC nabízí všem zúčastněným partnerům spoustu synergie.

Martin Faldyna z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i., doufá, že pod vedením Pavla Tomančáka se bude dařit podporovat mezioborovou spolupráci v rámci konsorcia s cílem dosáhnout významných publikačních úspěchů, ale také prakticky realizovatelných výstupů.

Výzkumné centrum CEITEC opakovaně získává špičkové výzkumné granty Evropské unie. Ve své mezinárodní PhD School vychovává novou generaci výzkumných pracovníků a pracovnic. S ročním rozpočtem blížícím se 30 milionům EUR a investicemi přesahujícími 200 milionů EUR se centru daří plnit svůj cíl a být nedílnou součástí špičkových vědeckých sítí v oblastech přírodních a materiálových věd. Aktivně spolupracuje s předními mezinárodními univerzitami, výzkumnými ústavy, s firemní sférou i veřejnými organizacemi.

Na sklonku loňského roku podepsaly smlouvy o pokračování konsorcia CEITEC čtyři brněnské vysoké školy a dva výzkumné ústavy, které před deseti lety stály u zrodu centra vědecké excelence „Středoevropský technologický institut - CEITEC“. Jedná se o Masarykovu univerzitu, Vysoké učení technické v Brně, Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno, Mendelovu univerzitu Brno a Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR a Výzkumný ústav veterinárního lékařství. Všechny zmíněné instituce se dohodly na jeho dalším pokračování od 1. ledna 2021 i poté, co vypršela stávající smlouva o spolupráci z roku 2011 a její dodatek z roku 2015.

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info