10. 7. 2019

Legenda mediálních studií David Morley vystoupí na Masarykově univerzitě

Jedna z největších světových kapacit v oblasti mediálních a kulturálních studií David Morley promluví v sobotu 13. července v 9:30 v Brně na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V rámci mezinárodní konference IAICS 2019 bude hovořit například o brexitu, současné situaci v evropských zemích nebo globalizaci.

David Morley stál u formování základů kulturálních studií a studia konzumace médií a byl mimo jiné úzkým spolupracovníkem proslulého sociologa Stuarta Halla a členem Centra pro současná kulturální studia v Birminghamu. Zabývá se tématy teritoria, mobility či transportu v jedenadvacátém století nebo významem domova a národa v kontextu migrace a nových komunikačních technologií.

Kromě Morleyho na konferenci promluví i Don Sparling z Masarykovy univerzity – jeden z průkopníků kanadských studií ve střední Evropě, jenž je také spoluzakladatelem Brno Expat Centre a autorem úspěšné učebnice angličtiny English or Czenglisch? Se svou přednáškou vystoupí i Marsha Seifert z Central European University v Budapešti, která se zabývá studiem nadnárodní komunikace a kulturní historií východní Evropy. Na univerzitě promluví také Monika Metyková z University of Sussex, jež zkoumá především média v kontextu demokratizace a migrace či média a kulturní politiku.

Morley a další řečníci budou na Fakultě sociálních studií MU v Brně přednášet u příležitosti pětadvacátého ročníku mezinárodní konference IAICS 2019 (The International Association for Intercultural Communication Studies). Konference se bude konat od pátku 12. července do pondělí 15. července. Celkem na ní vystoupí téměř sto odborníků z celého světa.

Další informace o programu konference na https://medzur.fss.muni.cz/veda-a-vyzkum/konference/konference-iaics

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv