31. 10. 2023

LikPik: Český software pomáhá policejním vyšetřovatelům odhalovat zločince

Vývojáři z výzkumného týmu Tomáše Reboka z Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity vyvinuli nový softwarový nástroj LikPik, který usnadňuje práci Policii České republiky a pomáhá jí udržovat veřejný pořádek a bezpečnost. Nový nástroj může usnadnit každodenní práci policistů při odhalování a prokazování kriminálních činů tím, že dokáže efektivně zpracovávat a prohledávat velké množství digitálních dat. Nástroj pomáhá vyhledávat konkrétní informace v obsáhlých datových sadách a ušetří tak policistům dlouhé hodiny až dny analytické práce.

Policie České republiky využívá při odhalování a prokazování kriminálních činů celou škálu datových zdrojů souvisejících se šetřeným kriminálním skutkem. Vyšetřovatelé hledají potřebné informace i v rozsáhlých datových sadách, které jsou často neuspořádané a nevhodně strukturované. Nově jim práci, třeba při analýze záznamů síťového provozu, usnadňuje software LikPik vytvořený týmem vývojářů pod vedením Tomáše Reboka z Masarykovy univerzity.

Nástroj LikPik vznikl v rámci aplikačně-výzkumného projektu Automatizovaná forenzní laboratoře digitálních dat pro odhalování komplexní trestné činnosti (AFoLab) s podporou bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra České republiky. Jeho unikátnost spočívá právě v rychlosti a efektivnosti zpracování, čištění a prohledávání rozsáhlých datových souborů. „LikPik zpracovává obrovské datové sady neutříděných informací, a umožňuje prohledávat a analyzovat desítky miliard informací v řádech jednotek až desítek vteřin. To policistům výrazně pomáhá zrychlit jejich práci a rozhodování,“ uvádí hlavní řešitel projektu AFoLab Tomáš Rebok.

Hlavní výhodou vyvinutého řešení je unikátní přístup k procesu organizace získaných neutříděných informací. LikPik data automaticky opravuje, čistí a aktivně vyšetřovatelům pomáhá s jejich popisem, a to nezávisle na vstupních datových formátech. I přes nejednotnost vstupních formátů dokáže tento nástroj vývojářů z Masarykovy univerzity úspěšně zpracovávat a uceleným pohledem prohledávat rozsáhlá data, a to se zachováním jejich původních zdrojů. "Výrazným přínosem našeho řešení je, že k organizaci neutříděných vstupních dat dochází pouze jednou. A ta lze poté prohledávat a zpracovávat v různých datově-analytických systémech," říká student Denis Straňák z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, který na nástroji pracoval v rámci své bakalářské práce.

„LikPik je neocenitelným nástrojem, který nám napomáhá utřídit a analyzovat objemné datové soubory v přijatelném čase. Poskytuje čistá a klasifikovaná data pro přenesení do analytických nástrojů a je otevřený pro další rozvoj dle budoucích potřeb Policie ČR,” hodnotí přínosy vyvinutého řešení Jaroslav Kaplan, Oddělení pro vědu, výzkum a inovace Policejního prezidia České republiky. Kromě již 2/2 zmíněných výhod oceňují kriminalisté i modularitu a otevřenost vyvinutého nástroje vydaného pod svobodnou licencí. Ta umožňuje jeho další rozvoj a rozšiřování o nové funkce nejen původními vývojáři, ale i IT pracovníky Policie ČR.

Vzhledem k pozitivním výsledkům dosavadního testování výzkumní pracovníci Masarykovy univerzity aktuálně spolupracují na nasazení vyvinutého řešení v IT infrastruktuře Policie ČR. Od podzimu 2023 tak bude LikPik policejním vyšetřovatelům sloužit jako centralizovaná podpora při odhalování a prokazování kriminálních činů.

Stáhnout článek .pdf 103 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info