27. 4. 2023

Masarykova univerzita by měla mít dvě nové prorektorky

Vedení Masarykovy univerzity by se od nového akademického roku 2023/2024 mělo vrátit ke svému sedmičlennému prorektorskému složení, přičemž takřka polovinu tohoto týmu by měly tvořit ženy. Záměr rektora Martina Bareše na jmenování nových prorektorek bude ještě projednávat Akademický senát MU.

Rektor Martin Bareš, který zvítězil na začátku dubna ve volbě kandidáta na rektora Masarykovy univerzity pro období 1. září 2023–31. srpna 2027 přesvědčivým poměrem 51 hlasů z 55 možných, oznámil své plány týkající se složení prorektorského týmu a reorganizace jednotlivých prorektorských portfolií pro své druhé funkční období. V něm mají na svých pozicích pokračovat prorektor pro internacionalizaci Břetislav Dančák, prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie Radim Polčák, prorektor pro vzdělávání a kvalitu Michal Bulant, prorektorka pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová a prorektor pro akademické záležitosti Jiří Hanuš. Ve vedení Masarykovy univerzity bude do konce srpna pokračovat také prorektor pro celoživotní vzdělávání a komerční spolupráci Martin Kvizda.

Prorektorský tým by měly nově rozšířit dvě ženy. Od 1. května bude pověřena vedením prorektorského portfolia pro záležitosti studentů a vnější vztahy Jana Fialová, která dosud působila na Lékařské fakultě MU jako proděkanka pro záležitosti studentů. Od 1. září by se pak prorektorkou pro personální politiku, celoživotní vzdělávání a udržitelnost měla stát Monika Jandová, současná proděkanka pro internacionalizaci Ekonomicko-správní fakulty MU.

„Dlouhodobě zastávám názor, že by v řídících orgánech Masarykovy univerzity měly mít větší zastoupení ženy. Tuto personální politiku se snažím uplatňovat například i ve Správní radě Masarykovy univerzity a věřím, že Akademický senát MU můj záměr podpoří. Od nových členek prorektorského týmu mám velká očekávání – ať už jde o portfolium udržitelnosti na prorektorské úrovni, čímž dáváme jasně najevo, jak důležité pro naši univerzitu toto téma je, nebo pokud jde o zkušenosti paní proděkanky Fialové, která přichází z naší nejúspěšnější fakulty, co se týká počtu zájemců o studium a přijatých přihlášek,“ uvedl rektor univerzity Martin Bareš, který by měl mít od 1. září také nového statutárního zástupce. Tím by se měl stát prorektor Radim Polčák, který na této pozici vystřídá prorektora Břetislava Dančáka.

Představení kandidátek na nové prorektorky:

Jana Fialová je zaměstnána na Masarykově univerzitě od roku 2008. Odborně se věnuje především oblasti prevence neinfekčních a infekčních chorob, výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu, specializuje se také na hygienu práce a ochranu veřejného zdraví. Od roku 2012 působí jako odborná asistentka Ústavu veřejného zdraví na Lékařské fakultě MU a od roku 2018 jako proděkanka pro záležitosti studentů Lékařské fakulty MU. Dlouhodobě působí ve fakultních i univerzitních orgánech, je mj. členkou Ubytovací komise MU, Redakční rady Magazínu M či Programové rady Univerzitního centra Telč. „Když mě pan rektor seznámil se svým záměrem, tak jsem se ke svému vlastnímu překvapení nerozmýšlela dlouho. Mou jedinou podmínkou bylo, aby se záměrem pana rektora souhlasil děkan Lékařské fakulty MU Martin Repko. Baví mě práce a komunikace se studenty, a to jak v oblasti výuky, tak v oblasti fakultního a univerzitního života a práce se spolky. Věřím, že zužitkuji své zkušenosti, kdy se takto speciálnímu portfoliu věnuji řadu let. Ráda bych současnou atmosféru, klima a vnitřní komunikaci, kterou se nám díky současnému rektorovi a dřívějšímu děkanovi fakulty Martinu Barešovi podařilo na Lékařské fakultě MU budovat a se současným děkanem Martinem Repkem dále rozvíjet, přenesla na celouniverzitní úroveň,“ dodala Jana Fialová.

Monika Jandová získala inženýrský titul na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v roce 2003 v oboru Obchodní podnikání a doktorát v oboru Hospodářská politika na téže fakultě v roce 2011. Od roku 2020 působí jako proděkanka pro internacionalizaci na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Odborně se věnuje ekonomii dopravy, zejména se zaměřením na otázky nastavení konkurence a jejích dopadů v segmentu železniční dopravy. Jako manažerka mezinárodních aktivit v Institutu pro dopravní ekonomii, geografii a politiku komunikuje se zahraničními partnery, připravuje zahraniční výzkumné spolupráce a asistuje při přípravě mezinárodních akcí, projektů a grantů. Současně pracuje také jako odborná asistentka na Katedře ekonomie ESF MU. V kontextu personální politiky má zkušenosti s problémy, se kterými se setkávala při zaměstnávání zahraničních akademiků. „Ani já jsem se nerozmýšlela dlouho. Po představení záměru pana rektora šlo o otázku několika dnů. Nejvíc mě láká téma udržitelnosti, protože to vnímám jako širší a zajímavou oblast o více pilířích. Nejen jako enviromentální záležitost, ale také jako společenskou udržitelnost, tedy v kontextu celoživotního vzdělávání nebo ekonomické udržitelnosti, kam patří mimo jiné racionalizace a větší efektivita při nakládání s veřejnými prostředky. Zkušenosti a inspiraci v těchto oblastech sbírám zejména ze zahraničí, je to pro mě nejpřirozenější cesta jako pro dosavadní proděkanku pro internacionalizaci,“ uzavřela Monika Jandová.

Stáhnout článek .pdf 109 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info