18. 6. 2024

Masarykova univerzita obdržela od MŠMT rozhodnutí o poskytnutí evropských prostředků pro MUNI BioPharma Hub

Jeden ze strategických investičních projektů České republiky, stavba MUNI BioPharma Hubu, který je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy, obdržel rozhodnutí z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí finanční podpory ve výši 2,4 miliardy korun.

Aktuální podoba stavby MUNI BioPharma Hubu, červen 2024. Autor fotky: Masarykova univerzita

Cesta projektu, který je druhou nejvyšší investicí v dějinách Masarykovy univerzity a jehož podpora byla plánována už od schválení Národního plánu obnovy v roce 2021 jak ze strany Evropské komise, tak i národních orgánů, symbolicky vstoupila do hlavní realizační etapy. „Evropská unie investuje v Česku s cílem podpořit oživení a modernizaci české ekonomiky. Část prostředků směřuje do výzkumu, neboť věda světové úrovně potřebuje adekvátní podmínky a může zásadním způsobem přispět kupříkladu k posílení odolnosti společnosti vývojem nových léčiv či terapeutických postupů,“ uvedla Monika Ladmanová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice.

V rámci Národního plánu obnovy se ČR zavázala vybudovat do konce června 2026 nejméně 100 000 m² nových vysokoškolských areálů, kdy projekt MUNI BioPharma Hub je jedním ze tří vybraných projektů. „České vysoké školy se musí připravit na příchod populačně silnějších ročníků, a proto potřebují navýšit kapacity zejména v oborech, které vzdělávají odborníky klíčových profesí pro zajištění péče o zdraví obyvatelstva a pro řešení klíčových otázek, jako je stárnutí populace,“ dodal Mikuláš Bek, ministr školství mládeže a tělovýchovy.

Stavba MUNI BioPharma Hubu, kde najde své nové zázemí Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity a který by měl na národní úrovni přinést zásadní přidanou hodnotu v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, farmacie, molekulární biologie či dalších biotechnologických oborů, úspěšně pokračuje. „Jezdím do oblasti Univerzitního kampusu Bohunice pravidelně a s potěšením mohu konstatovat, že vše pokračuje podle plánu. Základy stavby jsou de facto hotové, včetně výkopu pro pilotovací rovinu či vrtů pro tepelná čerpadla. Počítáme, že za dva roky začne MUNI BioPharma Hub sloužit studentům a svou unikátní koncentrací vzdělávacích a výzkumných kapacit s nejmodernější technologickou konfigurací, která bude výjimečná i na poměry střední Evropy, začne přispívat k řešení některých klíčových celospolečenských otázek a k posílení postavení České republiky jako centra vzdělanosti, výzkumu a inovací,“ přiblížil rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Takto vypadá stavba projektu MUNI BioPharma Hub v červnu 2024

Idea rozvoje Univerzitního kampusu Bohunice však projektem MUNI BioPharma Hub, jehož předpokládaná cena je aktuálně vyčíslena na více než 4 miliardy korun, nekončí. V plánech rektora Martina Bareše je také realizace Vědeckotechnického parku, v jehož koncepčních rovinách nastal po řadě jednání s představiteli města Brna a Jihomoravského kraje v poslední době velký posun. „Snažíme se o vytvoření koncepční, komplexní a ucelené infrastruktury s vysokou přidanou hodnotou, ze které budou profitovat nejen studenti, ale také komerční subjekty, které budou ekonomickým přínosem pro město i Jihomoravský kraj,“ popsal dlouhodobou vizi rozvoje rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Koncept Vědeckotechnického parku se nachází těsně před fází zahájení prací na konkrétním prostorovém a architektonickém řešení. Ve spolupráci s unikátními infrastrukturami, které budou součástí MUNI BioPharma Hubu, umožní akcelerovat přenos poznatků klinického výzkumu do praxe, ať už v oblasti nových léčebných postupů, nových léčiv atp. „S městem i krajem jsme ve shodě. Polovina budoucího Vědeckotechnického parku by měla být určena na podporu inkubací nově začínajících firem a druhá větším firmám, což přispěje rozvoji vysoce specializovaného průmyslu a zaměstnanosti, ale i možnosti zapojení studentů a vědců do aplikačních projektů. Navíc se tyto synergie budou scházet v jedné oblasti, což přispěje k maximalizaci požadovaných efektů,“ uzavřel David Póč, ředitel strategického projektu MU 2021+.

Stáhnout článek .pdf 122 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info