19. 5. 2022

Masarykova univerzita ocenila významné vědce a úspěšné studenty Cenami rektora a zlatými medailemi

Dvě zlaté medaile a více než dvacet Cen rektora za významný tvůrčí čin předal dnes rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš představitelům vědy, kulturního a veřejného života.

Dies academicus 2022 v aule Právnické fakulty MU

Univerzitní svátek Dies academicus se vrátil po dvouleté přestávce zaviněné pandemií nového typu koronaviru opět mezi lidi. V tradičních prostorách auly Právnické fakulty Masarykovy univerzity převzali cenu z rukou rektora také nejlepší studenti doktorských a magisterských studijních programů, oceněny byly i vynikající disertační práce a sportovní výkon.

„Ačkoliv běží již třetí rok mého rektorského mandátu, šlo o vůbec první Dies academicus, při kterém jsme se mohli setkat osobně. O to větší radost mám, že jsem dnes mohl všechny přivítat,“ řekl během svého slavnostního projevu rektor MU prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., jenž vyzdvihl, že roky, které se zapsaly do dějin jako pandemické a otřásly světem, společností i našimi životy, prokázaly nedocenitelný význam vysokého školství, nepostradatelnou a strategickou roli základního výzkumu, ale také prakticky ze dne na den definovaly společenskou roli Masarykovy univerzity.

„V podstatě okamžitě jsme poskytli významné infrastruktury, expertízy a cílenou pomoc potřebným jednotlivcům a institucím. Zvláštní zmínku si v této souvislosti zasluhuje založení Dobrovolnického centra Masarykovy univerzity, které již na počátku roku 2020 vytvořilo síť více než 4 500 dobrovolníků, díky které se naše univerzita významným způsobem zapojila do pomoci nemocnicím, dětským domovům, charitám, domovům seniorů, krizovým linkám i městským částem. V roce 2020 jsme pomáhali v řadě oblastí, včetně zcela klíčových aktivit, jakými bylo testování a očkování. V létě 2021 se pak dobrovolnické centrum zapojilo do pomoci obcím na jižní Moravě zasaženým ničivým tornádem. A letos se od počátku podílí na pomoci Ukrajině,“ dodal na adresu oceněných studentů a pracovníků z MUNI Pomáhá rektor Martin Bareš, podle něhož se každá moudrá instituce musí i v těžkých časech pohybovat kupředu a snažit se být jako celek dynamická a kreativní.

Nejvyšší představitel Masarykovy univerzity předal během svátku Dies academicus i dvě zlaté medaile, jež se udělují jako výraz ocenění mimořádných zásluh o rozvoj vědy, kultury a umění. Letos ji získal spoluzakladatel někdejšího Občanského fóra, poradce Václava Havla a divadelní scénárista, dramaturg, herec a držitel Ceny Ministerstva kultury za celoživotní autorskou, dramaturgickou i organizační práci v oblasti alternativního a studiového divadla prof. Mgr. Petr Oslzlý a také prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc., jenž je předním českým muzikologem a skladatelem působícím na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, který významně spolupracuje zejména s divadlem Husa na provázku a za svou tvorbu obdržel v minulosti např. Cenu města Brna, Cenu Jihomoravského kraje za přínos v oblasti hudby, Cenu Ministerstva kultury ČR za výtvarné umění, hudbu a literaturu, Medaili JAMU a mnoho dalších.

Stáhnout článek .pdf 138 kB
Stáhnout fotky .zip 4 413 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info