14. 7. 2022

Masarykova univerzita otevře nové studijní programy pro post-covidovou dobu

Masarykova univerzita se bude podílet na transformaci vysokého školství s cílem adaptace na nové formy učení a měnící se potřeby trhu práce v post-covidové době. Své možnosti vzdělávání rozšíří o tři multidisciplinární studijní programy, které jsou vázány na strategické priority České republiky.

Masarykova univerzita reaguje na nezbytnost tvorby nových studijních programů v progresivních oborech. V rámci Národního plánu obnovy ČR se proto zapojila do reformy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ve všech případech se jedná o odvětví, která jsou na národní úrovni vnímána jako prioritní.

„Naším cílem je rozvíjet studenty způsobem, aby byli přínosem pro společnost a aby byli upotřebitelní na trhu práce. Je tedy naší povinností reagovat na současnou turbulentní dobu, která otevírá nové otázky a zároveň přináší spoustu výzev. Oceňuji proto snahu státu podporovat vysoké školy při tvorbě studijních oborů, které budou reagovat na potřeby dnešní doby. Mám radost, že jsme jako univerzita uspěli s našimi návrhy na moderní a progresivní studijní programy a že svým způsobem tvoříme budoucnost vysokého školství i celé společnosti,“ říká rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Masarykova univerzita v rámci výzvy „Tvorba nových studijních programů v progresivních oborech“, jež je součástí Národního plánu obnovy s cílem přispět k adaptaci vysokých škol na nové formy učení a přitom zohlednit měnící se potřeby trhu práce v post-covidové době, obdrží podporu pro tři strategické projekty v souhrnné částce takřka 70 milionů korun. I díky tomuto příspěvku se budou nejpozději od září 2025 vyučovat na Masarykově univerzitě studijní programy jako Virologie, Applied Health Economics a Data Analytics. Návrhy všech nově připravovaných programů budou v souladu se zvyklostmi a předpisy Masarykovy univerzity nejprve posouzeny externími hodnotiteli, aby byla zajištěna jejich kvalita na mezinárodní úrovni, a následně budou předloženy ke schválení Radě pro vnitřní hodnocení, což je orgán univerzity zodpovědný za kvalitu studia v rámci udělené institucionální akreditace.

„Předložené návrhy na nové studijní programy jsou úzce napojené na výzkumné priority a silné stránky Masarykovy univerzity v perspektivních oblastech, jako jsou zdravotnictví nebo digitální technologie a zpracování dat. Tyto programy ještě více rozšíří možnosti studia v angličtině, a to na bakalářské i magisterské úrovni. Významnou přidanou hodnotou je ve všech případech spolupráce více fakult, včetně sociálně-vědních, díky čemuž budou mít jejich budoucí absolventi na studovanou problematiku komplexní náhled,“ dodává prorektor pro vzdělávání a kvalitu MU Michal Bulant s tím, že pandemie Covidu znamenala pro všechny oblasti lidského života bezprecedentní zátěžovou zkoušku a společnosti jasně ukázala, že je nutné rozvíjet vzdělávání o obory, které jsou důležité pro naši připravenost na budoucí podobné případy.

Stáhnout článek .pdf 109 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info